Archiv

Archiv

Titulní strana » Archiv

1   - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   - 26 2 4

Exekutorský úřad Klatovy, JUDr. Dalimil Mika LL.M., soudní exekutor

Datum: 17.05.2021 Vyvěšeno: 17.05.2021 Sejmuto: 28.07.2021 Archiv


Oznámení o rozšíření obvodu pozemkových úprav v k.ú. Charvatce o navazující část k.ú. Mšené-lázně

Datum: 17.05.2021 Vyvěšeno: 12.05.2021 Sejmuto: 26.05.2021 Archiv


Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice, Velká Krajská 44/1

Datum: 28.04.2021 Vyvěšeno: 28.04.2021 Sejmuto: 12.05.2021 Archiv


MŠ Martiněves p.o. - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022 - 2023

Datum: 28.04.2021 Vyvěšeno: 28.04.2021 Sejmuto: 26.05.2021 Archiv


Finanční úřad pro Ústecký kraj

Datum: 22.04.2021 Vyvěšeno: 22.04.2021 Sejmuto: 26.05.2021 Archiv


SVS a.s. - Zveřejnění informací dle ust. § 36, odst. 5 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Datum: 22.04.2021 Vyvěšeno: 22.04.2021 Sejmuto: 22.05.2021 Archiv


Záměr o směně pozemků

Datum: 16.04.2021 Vyvěšeno: 16.04.2021 Sejmuto: 06.05.2021 Archiv


Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Datum: 13.04.2021 Vyvěšeno: 13.04.2021 Sejmuto: 26.04.2021 Archiv


Změna č. 1 územního plánu Martiněves

Datum: 08.04.2021 Vyvěšeno: 08.04.2021 Sejmuto: 17.05.2021 Archiv


1   - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   - 26 2 4

416 866 044, 733 196 232

Obec Martiněves - okres Litoměřice