Povinné informace

Povinné informace

Titulní strana » Úřad obce » Povinné informace

Datum: 26.02.2020 Povinné informace

1. Název
Obec Martiněves

2. Důvod a způsob založení
Obec Martiněves vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura obce
Obec Martiněves
Zastupitelstvo obce
Finanční výbor
Kontrolní výbor
Kulturní výbor

4. Kontakty a úřední hodiny

4.1. Kontaktní poštovní adresa
Obec Martiněves
Martiněves, Pohořice 24
411 19  Mšené-lázně

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obec Martiněves
Martiněves, Pohořice 24
411 19  Mšené-lázně

4.3. Úřední hodiny
Pondělí a středa 7:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hodin

4.4. Telefonní čísla
Pevná linka: 416 866 044
Mobilní linka: 733 196 232

4.5. Čísla faxu
Fax není využíván

4.6. Adresa internetové stránky
Oficiální stránky obce: www.martineves.cz

4.7. Adresa e-podatelny
Elektronická podatelna: epodatelna@martineves.cz 

4.8. Další elektronické adresy
E-mail: obec@martineves.cz

4.9. Adresa datové schránky
Datová schránka: rj3b6ud

5. Bankovní spojení
Číslo účtu: 1003727349, kód banky: 0800
Česká spořitelna, a.s., Roudnice nad Labem

6. IČO
00264024

7. DIČ
Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů
Úřední deska
8.2. Rozpočet

9. Žádosti o informace
Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:
ústně v kanceláři úřadu
písemně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu

Obecní úřad Martiněves
Martiněves, Pohořice 24
411 19  Mšené-lázně

e-mailem: obec@martineves.cz 
elektronickým podáním: epodatelna@martineves.cz nebo datovou schránkou: rj3b6ud

Úřední hodiny: Pondělí a středa  7:00 – 12:00    13:00 – 17:00 hodin

10. Příjem žádostí
E-podatelna

11. Opravné prostředky
Opravné prostředky proti rozhodnutím se podávají u toho správního orgánu, který předmětné rozhodnutí vydal.
O možnosti podat opravný prostředek je občan srozuměn na konkrétním vydaném rozhodnutí.
Opravný prostředek lze učinit obecně písemnou formou nebo ústně do protokolu sepsaného příslušným pracovníkem správního orgánu.

12. Formuláře
Formuláře

13. Popisy postupů pro řešení životních situací

14. Předpisy
14.1. Nejdůležitější používané předpisy
14.2. Vydané právní předpisy

15. Úhrada za poskytování informací
15.1. Sazebník úhrad za poskytnutí informací
15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy
16.1. Vzory licenčních smluv
16.2. Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
17.1. Rozsudky
17.2. Výdaje na soudy


    Povinné informace

    Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

      416 866 044, 733 196 232

      Obec Martiněves - okres Litoměřice