ODPADY

ODPADY

Sběr bioodpadu, elektroodpadu

Sběr odpadu Sběr bioodpadu, objemného odpadu, elektroodpadu a pneumatik
na bývalé skládce v Martiněvsi bude zahájen ve středu 3.4.2024. Otevřeno bude vždy ve středu a v sobotu od 15 do 18 hodin.

V případě potřeby uložení bioodpadu či elektroodpadu dříve volejte OÚ Martiněves na tel. č. 416 866 044 nebo 733 196 232.


  STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ NA ODPAD

  Nádoby 1100 l na tříděný odpad - plast, papír, sklo, kovy:
  Martiněves před obecním úřadem
  Charvatce u bývalého JZD 
  Radešín za hasičskou zbrojnicí

  Nádoby 120 l na jedlý olej a tuky:
  Martiněves před obecním úřadem
  Charvatce u bývalého JZD 
  Radešín za hasičskou zbrojnicí

  Nádoby na textil:
  Martiněves před obecním úřadem
  Radešín za hasičskou zbrojnicí

  Elektrobox - na drobný elektroodpad a tužkové baterie:
  Martiněves - chodba obecního úřadu

  Elektroodpad, bioodpad, objemný odpad a použité pneumatiky bez disků:
  sběrné místo na bývalé skládce v Martiněvsi


   Lístky na popelnice na rok 2022.

   Od středy 8. prosince 2021 je možné si na Obecním úřadě v Martiněvsi zakoupit lístky na poplelnice na rok 2022. Cena za jeden lístek na popelnici na rok 2022 je 48,-- Kč. 
   Staré lístky na popelnice plati do 31.12.2021 tzn. že naposledy je můžete použít při vývozu v úterý 28. prosince 2021.
   Staré nadbytečné lístky na popelnice si můžete vyměnit na Obecním úřadě v Martiněvsi do 13. ledna 2022.


    416 866 044, 733 196 232

    Obec Martiněves - okres Litoměřice