ODPADY

ODPADY

STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ NA ODPAD

Nádoby 1100 l na tříděný odpad - plast, papír, sklo, kovy:
Martiněves před obecním úřadem
Charvatce u bývalého JZD 
Radešín za hasičskou zbrojnicí

Nádoby 120 l na jedlý olej a tuky:
Martiněves před obecním úřadem
Charvatce u bývalého JZD 
Radešín za hasičskou zbrojnicí

Nádoby na textil:
Martiněves před obecním úřadem
Radešín za hasičskou zbrojnicí

Elektrobox - na drobný elektroodpad a tužkové baterie:
Martiněves - chodba obecního úřadu

Elektroodpad, bioodpad, objemný odpad a použité pneumatiky bez disků:
sběrné místo na bývalé skládce v Martiněvsi


  Lístky na popelnice na rok 2022.

  Od středy 8. prosince 2021 je možné si na Obecním úřadě v Martiněvsi zakoupit lístky na poplelnice na rok 2022. Cena za jeden lístek na popelnici na rok 2022 je 48,-- Kč. 
  Staré lístky na popelnice plati do 31.12.2021 tzn. že naposledy je můžete použít při vývozu v úterý 28. prosince 2021.
  Staré nadbytečné lístky na popelnice si můžete vyměnit na Obecním úřadě v Martiněvsi do 13. ledna 2022.


   Sběr bioodpadu, elektroodpadu od 2.4. do 30.11.2022

   Sběr odpadu Sběr bioodpadu, objemného odpadu, elektroodpadu a pneumatik
   na bývalé skládce v Martiněvsi bude zahájen v sobotu 2.4.2022 od 15 - 18 hodin.

   Skládka bude v letošním roce naposledy otevřena ve středu 30.11.2022. Provoz bude znovu zahájen na jaře 2023.
   Elektroodpad můžete uložit po předchozí dohodě s OÚ Martiněves.
    416 866 044, 733 196 232

    Obec Martiněves - okres Litoměřice