ODPADY

ODPADY

Sběr bioodpadu, elektroodpadu

Sběr odpadu Sběr bioodpadu, objemného odpadu, elektroodpadu a pneumatik
na bývalé skládce v Martiněvsi byl zahájen ve středu 3.4.2024.
Otevřeno bude vždy ve středu a v sobotu od 15 do 18 hodin.
  STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ NA ODPAD

  Nádoby 1100 l na tříděný odpad - plast, papír, sklo, kovy:
  Martiněves před obecním úřadem
  Charvatce u bývalého JZD 
  Radešín za hasičskou zbrojnicí

  Nádoby 120 l na jedlý olej a tuky:
  Martiněves před obecním úřadem
  Charvatce u bývalého JZD 
  Radešín za hasičskou zbrojnicí

  Nádoby na textil:
  Martiněves před obecním úřadem
  Radešín za hasičskou zbrojnicí

  Elektrobox - na drobný elektroodpad a tužkové baterie:
  Martiněves - obchod smíšeného zboží

  Elektroodpad, bioodpad, objemný odpad a použité pneumatiky bez disků:
  sběrné místo na bývalé skládce v Martiněvsi


   416 866 044, 733 196 232

   Obec Martiněves - okres Litoměřice