server: www.martineves.cz - kod: us
Úřední deska

Úřední deska

Úřední deska

Titulní strana » Úřad obce » Úřední deska

1   - 2 3   - 4 106 2

Ústecký kraj, hejtman Ing. Jan Schiller

Datum: 14.01.2021 Vyvěšeno: 14.01.2021 Sejmuto: 25.01.2021 Úřední deska

3. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje pdf


Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021

Datum: 12.01.2021 Vyvěšeno: 12.01.2021 Sejmuto: 25.01.2021 Úřední deska

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 pdf


Rozpočtové opatření č. 10/2020

Datum: 06.01.2021 Vyvěšeno: 06.01.2021 Úřední deska

Rozpočtové opatření č. 10/2020 pdf


Datum: 04.01.2021 Vyvěšeno: 04.01.2021 Úřední deska

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, doručen povinnému subjektu dne 26.12.2020.
Dotaz žadatele:
..... poskytnutí anonymizovaného opisu smlouvy mezi obcí Martiněves a společností CENTEL, optická infrastruktura s.r.o., se sídlem Růžová 852, 250 64 Hovorčovice, IČ 04795385 - "Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě", k jejímuž podpisu pověřilo starostu obce Martiněves zastupitelstvo obce dne 26.5.2020.
Odpověď:
Zasíláme v příloze.


Finanční úřad pro Ústecký kraj - INFORMACE

Datum: 04.01.2021 Vyvěšeno: 04.01.2021 Sejmuto: 05.02.2021 Úřední deska

NECHOĎTE - VOLEJTE - PODEJTE pdf

Omezený provoz na FÚ prodloužen do 22.ledna pdf


Návrh Změny č. 1 územního plánu Martiněves

Datum: 22.12.2020 Vyvěšeno: 22.12.2020 Sejmuto: 02.02.2021 Úřední deska

Opatření obecné povahy o vydání Změny č. 1 ÚP Martiněves pdf

Veřejná vyhláška pdf

Výkres základního členění území pdf

Hlavní výkres pdf

VPS pdf

Koordinační výkres pdf

ZPF pdf

Sirší vztahy pdf

Schéma změn pdf

Změna č. 1 ÚP Martiněves pdf


Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, pobočka Litoměřice

Datum: 21.12.2020 Vyvěšeno: 21.12.2020 Sejmuto: 20.01.2021 Úřední deska

Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ k.ú. Radešín pdf

14 mapových listů pdf


Střednědobý výhled rozpočtu obce Martiněves na roky 2021 - 2023

Datum: 21.12.2020 Vyvěšeno: 21.12.2020 Úřední deska

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023 pdf


Rozpočet obce Martiněves na rok 2021

Datum: 21.12.2020 Vyvěšeno: 21.12.2020 Úřední deska

Rozpočet obce Martiněves na rok 2021 pdf


1   - 2 3   - 4 106 2

416 866 044, 733 196 232

Obec Martiněves - okres Litoměřice