Úřední deska

Úřední deska

Titulní strana » Úřad obce » Úřední deska

1   - 2 3   - 4 106 2

Rozpočtové opatření č. 8/2020

Datum: 16.10.2020 Vyvěšeno: 16.10.2020 Úřední deska

Rozpočtové opatření č. 8/2020 pdf

Rozpočtové opatření č. 7/2020

Datum: 05.10.2020 Vyvěšeno: 05.10.2020 Úřední deska

rozpočtové opatření č. 7/2020 pdf


Exekutorský úřad Litoměřice, soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.

Datum: 14.09.2020 Vyvěšeno: 14.09.2020 Sejmuto: 05.11.2020 Úřední deska

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání pdf


Datum: 14.09.2020 Vyvěšeno: 14.09.2020 Úřední deska

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, žádost doručena povinnému subjektu 3.9.2020.

Dotaz žadatele:
V jaké fázi je projekt zavádění optických kabelů pro vysokorychlostní internet v obci Martiněves - Radešín? Kdy je  předpokládané dokončení projetku a uvedení do provozu?

Odpověď:
1. Zastupitelstvo obce Martiněves usnesením č. 12/k bodu 7.2./z 26.5.2020 schválilo "Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě" uzavřenou se společností CENTEL, optická infrastruktura s.r.o. se sídlem Růžová 852, 250 64 Hovorčovice, IČ 04795385 a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
2.Termíny dokončení a uvedení do provozu nám nejsou známy.


Integrované šetření v zemědělství 2020

Datum: 03.09.2020 Vyvěšeno: 03.09.2020 Sejmuto: 30.11.2020 Úřední deska

Integrované šetření v zemědělství 2020 pdf


Rozpočtové opatření č. 6/2020

Datum: 01.09.2020 Vyvěšeno: 01.09.2020 Úřední deska

Rozpočtové opatření č. 6/2020 pdf


Střednědobý výhled rozpočtu obce Martiněves na roky 2021 - 2023

Datum: 28.08.2020 Vyvěšeno: 28.08.2020 Úřední deska

Střednědobý výhled rozpočtu obce Martiněves na rok 2021 - 2023 jpeg

Střednědobý výhled rozpočtu obce Martiněves na rok 2021 - 2023 jpeg


Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Datum: 29.07.2020 Vyvěšeno: 29.07.2020 Sejmuto: 31.12.2022 Úřední deska

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy pdf

Příloha č. 1 Seznam katastrálních území pdf


SONO PLUS s.r.o., Želechovice 48, 410 02 Lovosice

Datum: 10.07.2020 Vyvěšeno: 10.07.2020 Úřední deska

Oznámení o zveřejnění č. 1/2020 pdf


Rozpočtové opatření č. 5/2020

Datum: 01.07.2020 Vyvěšeno: 01.07.2020 Úřední deska

rozpočtové opatření č. 5/2020 pdf


1   - 2 3   - 4 106 2

416 866 044, 733 196 232

Obec Martiněves - okres Litoměřice