Úřední deska

Úřední deska

Titulní strana » Úřad obce » Úřední deska

1   - 2   - 3 106 2

Záměr o směně pozemků

Datum: 16.04.2021 Vyvěšeno: 16.04.2021 Sejmuto: 06.05.2021 Úřední deska

Záměr o směně pozemků pdf


Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Datum: 13.04.2021 Vyvěšeno: 13.04.2021 Sejmuto: 26.04.2021 Úřední deska

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva ÚK 26.4.2021 pdf


Změna č. 1 územního plánu Martiněves

Datum: 08.04.2021 Vyvěšeno: 08.04.2021 Sejmuto: 17.05.2021 Úřední deska

Veřejná vyhláška pdf

Opatření obecné povahy - návrh pro opakované projednání pdf

Výkres základního členění území pdf

Hlavní výkres pdf

VPS pdf

Koordinační výkres pdf

ZPF pdf

Širší vztahy pdf

Schéma změn pdf

Změna č. 1 ÚP Martiněves pdf


Datum: 29.03.2021 Vyvěšeno: 29.03.2021 Sejmuto: 07.05.2021 Úřední deska

Zápis do Mateřské školy Martiněves p.o.

Mateřská škola Martiněves p.o. vyhlašuje zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022. Termín konání zápisu je od 3.5. do 7.5.2021. Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let nezpozději k 31.8.2021 a nejsou dosud zapsány k předškolnímu vzdělávání.
K zápisu doložte:
- žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
- potvrzení o zdravotním stavu (očkování)
- rodný list dítěte
Požadované formuláře si můžete stáhnout ve formátu PDF níže. Další informace na telefonu 474531058, e-mail: ms.martineves@tiscali.cz.


Exekutorský úřad 021 Praha 8, JUDr. Ivan Erben, soudní exekutor

Datum: 22.03.2021 Vyvěšeno: 22.03.2021 Sejmuto: 13.07.2021 Úřední deska

Dražební vyhláška pdf

Usnesení o odročení dražby pdf


Obec Martiněves - rozpočtové opatření č. 2/2021

Datum: 17.03.2021 Vyvěšeno: 17.03.2021 Úřední deska

Rozpočtové opatření č. 2/2021 pdf


SONO, Čížkovice - Želechovice 48, 410 02 Lovosice

Datum: 12.03.2021 Vyvěšeno: 12.03.2021 Úřední deska

Rozpis rozpočtu na rok 2020 + rozpočtové opatření 1 až 4/2020 pdf

Rozpočet příjmů a výdajů na rok 2021 pdf

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 - 2023 pdf


Obec Martiněves - rozpočtové opatření č. 1/2021

Datum: 02.03.2021 Vyvěšeno: 02.03.2021 Úřední deska

Rozpočtové opatření č. 1/2021 pdf


Sčítání lidu domů a bytů v roce 2021 v České republice

Datum: 18.02.2021 Vyvěšeno: 18.02.2021 Úřední deska

Oznámení o konání Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR pdf

Průběh sčítání pdf

Seznám kontaktních míst pro Sčítání 2021 pro Ústecký kraj pdf


1   - 2   - 3 106 2

416 866 044, 733 196 232

Obec Martiněves - okres Litoměřice