Úřední deska

Úřední deska

Titulní strana » Úřad obce » Úřední deska

1   - 2 3   - 4 106 3

SONO, Čížkovice - Želechovice 48, 410 02 Lovosice

Datum: 12.03.2021 Vyvěšeno: 12.03.2021 Úřední deska


Obec Martiněves - rozpočtové opatření č. 1/2021

Datum: 02.03.2021 Vyvěšeno: 02.03.2021 Úřední deska


Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2020

Datum: 22.01.2021 Vyvěšeno: 22.01.2021 Úřední deska


Datum: 04.01.2021 Vyvěšeno: 04.01.2021 Úřední deska

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, doručen povinnému subjektu dne 26.12.2020.
Dotaz žadatele:
..... poskytnutí anonymizovaného opisu smlouvy mezi obcí Martiněves a společností CENTEL, optická infrastruktura s.r.o., se sídlem Růžová 852, 250 64 Hovorčovice, IČ 04795385 - "Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě", k jejímuž podpisu pověřilo starostu obce Martiněves zastupitelstvo obce dne 26.5.2020.
Odpověď:
Zasíláme v příloze.


Rozpočet MŠ Martiněves p.o. na rok 2021

Datum: 21.12.2020 Vyvěšeno: 21.12.2020 Úřední deska


Rozpočet obce Martiněves na rok 2021

Datum: 21.12.2020 Vyvěšeno: 21.12.2020 Úřední deska


1   - 2 3   - 4 106 3

416 866 044, 733 196 232

Obec Martiněves - okres Litoměřice