Registr oznámení

Registr oznámení obec Martiněves

Titulní strana » Úřad obce » Registr oznámení

Žádost o nahlédnutí ke stažení

Datum: 13.01.2020 Registr oznámení


Datum: 18.02.2020 Registr oznámení

Registr oznámení Obec Martiněves

Obec Martiněves 411 19 MŠENÉ - LÁZNĚ (okr. Litoměřice)

Obecně:
◾ Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy.
◾ Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště žadatele.
◾ Každému, kdo má zájem nahlížet do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, udělí evidenční orgán uživatelské jméno a přístupové heslo k registru.
◾ Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno. Znění zákona č. 159⁄2006 Sb. (portal.gov.cz )


Jak dále postupovat?
◾ Vyplnit si žádost o nahlédnutí do registru
◾ Osobně se dostavit do místa evidenčního orgánu
◾ Předložit občanský průkaz, na jehož základě bude zájemcem předložená Žádost ověřena
◾ V případě žádosti o nahlížení do registru elektronickou cestou, bude žadateli přiděleno uživatelské jméno a heslo
◾ Po ověření žádosti, lze nahlížet do registru a to buď osobně nebo pomocí libovolného počítače připojeného k veřejné datové síti a to za pomocí přiděleného uživatelského jména a hesla


    416 866 044, 733 196 232

    Obec Martiněves - okres Litoměřice