server: www.martineves.cz - kod: us
Archiv Stránka 10

Archiv

Archiv

Titulní strana » Archiv

1   - 9 10 11   - 13 9 11

Výsledky voleb do Evropského parlamentu za obec Martiněves a jednotlivé volební okrsky

Datum: 21.02.2020 Archiv

Obec Martiněves pdf

Volební okrsky pdf


Exekutorský úřad Frýdek- Místek, Farní 19, 738 01 Frýdek-Místek

Datum: 21.02.2020 Archiv

odročení dražebního jednání na 2.8.2019 pdf


Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Datum: 21.02.2020 Archiv

porovnání kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2018 pdf


FÚ pro ÚK daň z nemovitých věcí v roce 2019

Datum: 21.02.2020 Archiv

veřejná vyhláška pdf

informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu pdf

informace k zasílání složenek pro platby pdf

tisková zpráva pdf


19. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Datum: 21.02.2020 Archiv

pozvánka na 29.4.2019 pdf


Městský úřad Roudnice n.L. - Stavební úřad

Datum: 21.02.2020 Archiv

Usnesení ustanovení opatrovníka pdf


Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Martiněves

Datum: 21.02.2020 Archiv

pozvánka na 24.4.2019 pdf


Volby do Evropského parlamentu 24.5. - 25.5.2019

Datum: 21.02.2020 Archiv

počet členů okrskových volebních komisí pdf

žádost o vydání voličského průkazu pro volby do EP pdf

informace o počtu a sídle volebních okrsků pdf

jmenování zapisovatelů OVK pdf

pozvánka na první zasedání OVK pdf

oznámení o době a místě konání voleb do EP pdf


Sdružení obcí pro nakládání s odpady, Želechovice 48, Čížkovice

Datum: 21.02.2020 Archiv

návrh aktualizace střednědobého výhledu na roky 2020 - 2021 pdf


Sdružení obcí pro nakládání s odpady, Želechovice 48, Čížkovice

Datum: 21.02.2020 Archiv

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 pdf

Zpráva nezávislého auditora za rok 2018 pdf

Rozvaha k 31.12.2018 pdf

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 pdf

Příloha k 31.12.2018 pdf


1   - 9 10 11   - 13 9 11

416 866 044, 733 196 232

Obec Martiněves - okres Litoměřice