ODPADY

ODPADY

Sběr bioodpadu, elektroodpadu

Sběr odpadu Sběr bioodpadu, objemného odpadu, elektroodpadu a pneumatik
na bývalé skládce v Martiněvsi bude zahájen ve středu 3.4.2024. Otevřeno bude vždy ve středu a v sobotu od 15 do 18 hodin.

V případě potřeby uložení bioodpadu či elektroodpadu dříve volejte OÚ Martiněves na tel. č. 416 866 044 nebo 733 196 232.


    416 866 044, 733 196 232

    Obec Martiněves - okres Litoměřice