Charvatce

Charvatce

Titulní strana » Obecní kronika » Charvatce

Datum: 19.02.2020 Charvatce

Z historie i současnosti obce Charvatce

V literatuře jsou Charvatce uváděny jako zemědělská vesnice pravěkého původu připomínaná od roku 1301. Historický vývoj obce téměř vždy souvisel s vývojem Martiněvse a Pohořic. Později i obecní zastupitelstvo bylo společné pro Charvatce, Martiněves a Pohořice. Avšak 19. 3. 1926 se obec Charvatce odloučila.


416 866 044, 733 196 232

Obec Martiněves - okres Litoměřice