Úřední deska

Úřední deska

Titulní strana » Úřad obce » Úřední deska

Datum: 29.03.2021 Vyvěšeno: 29.03.2021 Sejmuto: 07.05.2021 Úřední deska

Zápis do Mateřské školy Martiněves p.o.

Mateřská škola Martiněves p.o. vyhlašuje zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022. Termín konání zápisu je od 3.5. do 7.5.2021. Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let nezpozději k 31.8.2021 a nejsou dosud zapsány k předškolnímu vzdělávání.
K zápisu doložte:
- žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
- potvrzení o zdravotním stavu (očkování)
- rodný list dítěte
Požadované formuláře si můžete stáhnout ve formátu PDF níže. Další informace na telefonu 474531058, e-mail: ms.martineves@tiscali.cz.


416 866 044, 733 196 232

Obec Martiněves - okres Litoměřice