Archiv

Archiv

Titulní strana » Archiv

Datum: 19.02.2020 Vyvěšeno: 13.01.2020 Sejmuto: 14.02.2022 Archiv

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999Sb.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručena povinnému subjektu 7.1.2020.

Dotaz žadatele:
V jaké podobě evidujete smlouvy?
Odpověď: V papírové podobě.
Dotaz žadatele:
Uvítali byste, vést evidenci smluv on-line pomocí jednoduchého softwaru?
Software by nejen ulehčil práci, ale i zpřehlednil veškeré úkony spojené s
evidenci smluv.
Odpověď: Ne
Dotaz žadatele:
Využíváte možnosti smart city? Např. on-line komunikace s úřadem či jeho on-
line správa, nebo větší zapojení občanů do fungování samospráv.
Odpověď: Ne
Dotaz žadatele:
Přemýšlíte nad zavedením nějakých smart city řešeních?
Odpověď: Ne
Dotaz žadatele:
Jakou formou vedete spisovou službu?
Odpověď: Elektronickou
Dotaz žadatele:
Jaký software používáte pro spisovou službu?
Odpověď: ALIS - KEO
Dotaz žadatele:
Jakým způsobem Vaše organizace zajišťuje výkon pověřence pro ochranu
osobních údajů?
Odpověď: Smlouvou o poskytování služeb zvláštního pověřence.
Dotaz žadatele:
Využíváte k čerpání dotačních titulů a strukturálních fondů externí firmu, nebo
využíváte vlastního zaměstnance?
Odpověď: Máme vlastního zaměstnance.
Dotaz žadatele:
Využíváte služeb externích subjektů k zadávání veřejných zakázek?
Odpověď: Ne
Dotaz žadatele:
Poskytujete dotace? Pokud ano, využíváte k tomu nějaký elektronický systém?
Odpověď: Dotace poskytujeme, elektronický systém nevyužíváme.
Dotaz žadatele:
Jakým způsobem doručujete materiály členům rady, zastupitelům a členům
komisí a výborů?
Odpověď: Elektronicky.
Dotaz žadatele: Jakým způsobem doručujete materiály členům rady, zastupitelům a členům komisí a výborů?
Odpověď: Elektronicky.
Dotaz žadatele:
Uvítali byste nějakého elektronického pomocníka/program? S čím by vám měl
pomáhat?
Odpověď: Ne
Dotaz žadatele:
Jsou vaši zaměstnanci pravidelně proškolováni?
Odpověď: Ano
Dotaz žadatele:
V jakých oblastech jsou zaměstnanci proškolováni?
Odpověď: Ve všech potřebných pro činnost obce.
Dotaz žadatele:
Jakou formou jsou zaměstnanci proškolováni?
Odpověď: Prezenční formou.
Dotaz žadatele:
Kolik ročně odhadem utratíte za proškolení jednoho zaměstnance?
Odpověď: 10 tis. Kč


    416 866 044, 733 196 232

    Obec Martiněves - okres Litoměřice