server: www.martineves.cz - kod: us
Úřední deska

Úřední deska

Úřední deska

Titulní strana » Úřad obce » Úřední deska

Datum: 19.02.2020 Úřední deska

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999Sb.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručena povinnému subjektu 2.12.2019.

Dotaz žadatele:
………. Žádám o zpřístupnění následujících informací, zda Vaše obec byla ke dni 13. 10. 2006 akcionářem společnosti innogy Energie, s.r.o. (dříve Severočeská Plynárenská, a.s. IČO: 499 03 209, se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha). Případně žádám o sdělení počtu akcií Severočeská Plynárenská, a.s. k 13.10.2006.
Odpověď:
Na základě Vaší žádosti evidované pod č.j. 1361/2019/OÚ/DS o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme, že OBEC MARTINĚVES, IČ 00264024 nebyla ke dni 13. říjnu 2006 akcionářem společnosti Severočeská Plynárenská, a.s. (dnes innogy Energie, s.r.o.), se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 (dnes Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10), IČO 499 03 209.


416 866 044, 733 196 232

Obec Martiněves - okres Litoměřice