server: www.martineves.cz - kod: us
Úřední deska

Úřední deska

Úřední deska

Titulní strana » Úřad obce » Úřední deska

Datum: 19.02.2020 Úřední deska

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999Sb.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručena povinnému subjektu 19.8.2019.

Dotaz žadatele:
Obracím se na Vás na základě zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve věci subjektů Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO 27481107 a DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO26007177. Ke shora uvedeným subjektům Vás žádám o poskytnutí informace, zda uvedený subjekt v minulosti podal vůči Vašemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek, případně Vás žádám o poskytnutí této nabídky.
Odpověď:
Na základě Vaší žádosti evidované pod č.j. 954/2019/OÚ/DS ze dne 19.8.2019 o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme, že shora uvedené subjekty nikdy nepodaly vůči naší obci nabídku ve smyslu veřejných zakázek.


416 866 044, 733 196 232

Obec Martiněves - okres Litoměřice