Hlášení obecního rozhlasu

25. 5. 2017

V sobotu 27. května 2017 proběhne sběr objemných odpadů a použitých pneumatik "od každého domu". Začínat se bude v 8.00 hodin.

SDH Charvatce pořádá v sobotu 27. května 2017 od 15.00 hodin před kulturním domem v Charvatcích "Hasičský dětský den". Připraveny jsou soutěže, ukázka techniky integrovaného záchranného systému. Odpoledne bude zakončené opékáním vuřtů a diskotékou. Občerstvení je zajištěno. Podle počasí je připravena pro děti pěna a proto prosíme rodiče, aby vzali dětem náhradní oblečení.

Koštický divadelní spolek vás zve v pátek 26. 5. 2017 od 18.00 hodin do kulturního domu Mšené-lázně na divadelní představení komedie Jiřího Justa - Záměna aneb Kde jsi včera byl a s kým? Vstupné je dobrovolné.


23. 5. 2017

V sobotu 27. května 2017 proběhne sběr objemných odpadů a použitých pneumatik "od každého domu". Začínat se bude v 8.00 hodin.

SDH Charvatce pořádá v sobotu 27. května 2017 od 15.00 hodin před kulturním domem v Charvatcích "Hasičský dětský den". Připraveny jsou soutěže, ukázka techniky integrovaného záchranného systému. Odpoledne bude zakončené opékáním vuřtů a diskotékou. Občerstvení je zajištěno. Podle počasí je připravena pro děti pěna a proto prosíme rodiče, aby vzali dětem náhradní oblečení.

Koštický divadelní spolek vás zve v pátek 26. 5. 2017 od 18.00 hodin do kulturního domu Mšené-lázně na divadelní představení komedie Jiřího Justa - Záměna aneb Kde jsi včera byl a s kým? Vstupné je dobrovolné.


18. 5. 2017

Upozornění pro občany obce Martiněves. Dnes je knihovna v Martiněvsi uzavřena.


17. 5. 2017

V sobotu 20. 5. 2017 proběhne sběr drobných nebezpečných odpadů. V Radešíně před hasičskou zbrojnicí od 11.20 do 11.35, v Charvatcích u autobusové zastávky od 11.40 do 11.55 a v Martiněvsi před obecním úřadem od 12.00 do 12.15.


15. 5. 2017

V sobotu 20. 5. 2017 proběhne sběr drobných nebezpečných odpadů. V Radešíně před hasičskou zbrojnicí od 11.20 do 11.35, v Charvatcích u autobusové zastávky od 11.40 do 11.55 a v Martiněvsi před obecním úřadem od 12.00 do 12.15.

Koštický divadelní spolek vás zve v pátek 26. 5. 2017 od 18.00 hodin do kulturního domu Mšené-lázně na divadelní představení komedie Jiřího Justa - Záměna aneb Kde jsi včera byl a s kým? Vstupné je dobrovolné.


11. 5. 2017

Upozornění pro občany obce Pohořice. Zítra, tj. v pátek 12. 5. 2017 nepoteče v obci Pohořice voda a to od 8.00 do 15.00 hodin.


5. 5. 2017

V sobotu 6.5.2017 bude probíhat ve všech obcích deratizace. Zaměstnanci OÚ předají každému majiteli domu jed v krabičce. Začínat se bude v 8.00 hodin v Martiněvsi, následně pak v Charvatcích a v Radešíně.


4. 5. 2017

V sobotu 6.5.2017 bude probíhat ve všech obcích deratizace. Zaměstnanci OÚ předají každému majiteli domu jed v krabičce. Začínat se bude v 8.00 hodin v Martiněvsi, následně pak v Charvatcích a v Radešíně.

Základní organizace Českého svazu žen v Račiněvsi pořádá v sobotu 6. 5. 2017 zájezd na trhy do Kodowy Zdróje. Odjezd autobusu je v 5.00 hod. ze zastávky Mšené-lázně, pak Charvatce a Martiněves. Cena autobusu je 300,-- Kč. Přihlášky na tel. 728 359 189. Odjezd ve 13.00 hodin.


3. 5. 2017

V sobotu 6.5.2017 bude probíhat ve všech obcích deratizace. Zaměstnanci OÚ předají každému majiteli domu jed v krabičce. Začínat se bude v 8.00 hodin v Martiněvsi, následně pak v Charvatcích a v Radešíně.

Základní organizace Českého svazu žen v Račiněvsi pořádá v sobotu 6. 5. 2017 zájezd na trhy do Kodowy Zdróje. Odjezd autobusu je v 5.00 hod. ze zastávky Mšené-lázně, pak Charvatce a Martiněves. Cena autobusu je 300,-- Kč. Přihlášky na tel. 728 359 189. Odjezd ve 13.00 hodin.


28. 4. 2017

Obecní úřad Martiněves zve občany na tradiční "pálení čarodějnic", které se koná v neděli 30. dubna 2017 na hřišti v Martiněvsi. Průvod s čarodějnicí vyjde od Obecního úřadu v Martiněvsi v 18.00 hodin. Občerstvení je zajištěno.

SDH Radešín pořádá tradiční "pálení čarodějnic" v neděli 30. dubna 2017 od 18.00 hod. v parku na návsi v Radešíně. Občerstvení pro děti i dospělé je zajištěno.


26. 4. 2017

Obecní úřad Martiněves zve občany na tradiční "pálení čarodějnic", které se koná v neděli 30. dubna 2017 na hřišti v Martiněvsi. Průvod s čarodějnicí vyjde od Obecního úřadu v Martiněvsi v 18.00 hodin. Občerstvení je zajištěno.

SDH Radešín pořádá tradiční "pálení čarodějnic" v neděli 30. dubna 2017 od 18.00 hod. v parku na návsi v Radešíně. Občerstvení pro děti i dospělé je zajištěno.

MŠ Martiněves pořádá ve středu 3. května 2017 od 8.00 do 14.00 hodin zápis do mateřské školky. Zákonní zástupci při zápisu předloží: občanský průkaz, rodný list dítěte a zdravotní průkaz dítěte.


24. 4. 2017

Obecní úřad Martiněves zve občany na tradiční "pálení čarodějnic", které se koná v neděli 30. dubna 2017 na hřišti v Martiněvsi. Průvod s čarodějnicí vyjde od Obecního úřadu v Martiněvsi v 18.00 hodin. Občerstvení je zajištěno.

MŠ Martiněves pořádá ve středu 3. května 2017 od 8.00 do 14.00 hodin zápis do mateřské školky. Zákonní zástupci při zápisu předloží: občanský průkaz, rodný list dítěte a zdravotní průkaz dítěte.

Připomínáme občanům, kteří ještě nezaplatili poplatek za psa na rok 2017, aby tak učinili na Obecním úřadě v Martiněvsi do konce dubna 2017.


20. 4. 2017

Obecní úřad Martiněves zve občany na tradiční "pálení čarodějnic", které se koná v neděli 30. dubna 2017 na hřišti v Martiněvsi. Průvod s čarodějnicí vyjde od Obecního úřadu v Martiněvsi v 18.00 hodin. Občerstvení je zajištěno.

MŠ Martiněves pořádá ve středu 3. května 2017 od 8.00 do 14.00 hodin zápis do mateřské školky. Zákonní zástupci při zápisu předloží: občanský průkaz, rodný list dítěte a zdravotní průkaz dítěte.

Připomínáme občanům, kteří ještě nezaplatili poplatek za psa na rok 2017, aby tak učinili na Obecním úřadě v Martiněvsi do konce dubna 2017.


7. 4. 2017

Obecní úřad Martiněves zve všechny rodiče s dětmi na tradiční "VELIKONOČNÍ DÍLNIČKU", která se koná v sobotu 8. dubna 2017 od 14.00 hodin v kulturním domě v Charvatcích. Na tvoření si s sebou přineste: nůžky, lepidlo, velikonoční přízdoby, proutky, vyfoukla vajíčka, atd.

Sbor dobrovolných hasičů Radešín pořádá v sobotu 8. dubna 2017 od 9.00 hodin v Radešíně sběr železného šrotu. Žádáme občany, aby železný šrot dávali před dům až v době svozu.


5. 4. 2017

Obecní úřad Martiněves zve všechny rodiče s dětmi na tradiční "VELIKONOČNÍ DÍLNIČKU", která se koná v sobotu 8. dubna 2017 od 14.00 hodin v kulturním domě v Charvatcích. Na tvoření si s sebou přineste: nůžky, lepidlo, velikonoční přízdoby, proutky, vyfoukla vajíčka, atd.


4. 4. 017

Obecní úřad Martiněves zve všechny rodiče s dětmi na tradiční "VELIKONOČNÍ DÍLNIČKU", která se koná v sobotu 8. dubna 2017 od 14.00 hodin v kulturním domě v Charvatcích. Na tvoření si s sebou přineste: nůžky, lepidlo, velikonoční přízdoby, proutky, vyfoukla vajíčka, atd.

Zápis do 1. třídy ZŠ Mšené-lázně pro školní rok 2017/2018 se bude konat ve středu 5. dubna 2017 od 13.30 do 17.00 hodin. K zápisu se dostaví děti narozené od 1.9.2010 do 31.8.2011 a děti, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky. Zákonní zástupci dítěte při zápisu předloží občanský průkaz, rodný list dítěte a zdravotní průkaz dítěte.

Sbor dobrovolných hasičů Radešín pořádá v sobotu 8. dubna 2017 od 9.00 hodin v Radešíně sběr železného šrotu. Žádáme občany, aby železný šrot dávali před dům až v době svozu.


28. 3. 2017

Zastupitelstvo obce Martiněves zve občany na veřejné zasedání, které se koná ve čtvrtek 30. března 2017 od 18.00 hodin v kulturním domě v Charvatcích.

Obecní úřad Martiněves zve všechny rodiče s dětmi na tradiční "VELIKONOČNÍ DÍLNIČKU", která se koná v sobotu 8. dubna 2017 od 14.00 hodin v kulturním domě v Charvatcích. Na tvoření si s sebou přineste: nůžky. lepidlo, velikonoční přízdoby, proutky, vyfoukla vajíčka, atd.

Zápis do 1. třídy ZŠ Mšené-lázně pro školní rok 2017/2018 se bude konat ve středu 5. dubna 2017 od 13.30 do 17.00 hodin. K zápisu se dostaví děti narozené od 1.9.2010 do 31.8.2011 a děti, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky. Zákonní zástupci dítěte při zápisu předloží občanský průkaz, rodný list dítěte a zdravotní průkaz dítěte.


21.3.2017

Skládka pro sběr bioodpadu a objemného odpadu v Martiněvsi je otevřena vždy ve středu a v sobotu od 15.00 do 18.00 hodin.

Zápis do 1. třídy ZŠ Mšené-lázně pro školní rok 2017/2018 se bude konat ve středu 5. dubna 2017 od 13.30 do 17.00 hodin. K zápisu se dostaví děti narozené od 1.9.2010 do 31.8.2011 a děti, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky. Zákonní zástupci dítěte při zápisu předloží občanský průkaz, rodný list dítěte a zdravotní průkaz dítěte.

Ve dnech 23.3. a 24.3.2017 bude ordinace MUDr. Adamové ve Mšeném-lázních uzavřena. Akutní případy ošetří MUDr. Kalivodová v Budyni nad Ohří.

V sobotu 25. 3. 2017 proběhne povinné očkování psů proti vzteklině. V Martiněvsi u obecního úřadu od 8.00 do 8.45 hod., v Charvatcích před masnou od 9.00 do 9.30 hod. a v Radešíně u autobusové zastávky od 9.45 do 10.30 hodin. Nezapomeňte přinést očkovací průkaz psa a 100,-- Kč na poplatek. Očkování je povinné pro všechny psy.

Ve středu 22.3.2017 nepoteče od 8.00 do 13.00 hodin v obci Pohořice voda!!!


13. 3. 2017

Skládka pro sběr bioodpadu a objemného odpadu v Martiněvsi bude otevřena od středy 15. března 2017 a to vždy ve středu a v sobotu od 15.00 do 18.00 hodin.

Zápis do 1. třídy ZŠ Mšené-lázně pro školní rok 2017/2018 se bude konat ve středu 5. dubna 2017 od 13.30 do 17.00 hodin. K zápisu se dostaví děti narozené od 1.9.2010 do 31.8.2011 a děti, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky. Zákonní zástupci dítěte při zápisu předloží občanský průkaz, rodný list dítěte a zdravotní průkaz dítěte.

Sběrné místo pro sběr nepotřebného textilu, obuvi a hraček je v obci Radešín v MÍSTNÍ KNIHOVNĚ každé pondělí od 17.00 hod. do 19.00 hod.
Prosíme, přinášejte pouze věci čisté, vyprané, suché a ještě použitelné. Zabalte je do igelitového pytle či tašky. Boty svažte tkaničkami k sobě nebo je také zabalte.
Vaše vyřazené šatstvo a další textil jdou na charitu.


24 2. 2017

Obecní úřad Martiněves pořádá v sobotu 25. února 2017 od 14.00 hodin v kulturním domě v Charvatcích DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES. Vystoupí děti z MŠ Martiněves, kouzelník a klaun Roberto. Pro děti jsou připraveny soutěže a diskotéka. Vstupné pro dospělé je 30,-- Kč a pro děti zdarma. Každá maska získá odměnu.

Sběrné místo pro sběr nepotřebného textilu, obuvi a hraček je v obci Radešín v MÍSTNÍ KNIHOVNĚ každé pondělí od 17.00 hod. do 19.00 hod.
Prosíme, přinášejte pouze věci čisté, vyprané, suché a ještě použitelné. Zabalte je do igelitového pytle či tašky. Boty svažte tkaničkami k sobě nebo je také zabalte.
Vaše vyřazené šatstvo a další textil jdou na charitu.


20. 2. 2017

Nalezl se kříženec psa, černé barvy s bílou náprsenkou a černobílým ocasem. Majitel si může psa vyzvednout na Obecním úřadě v Martiněvsi, tel. 416 866 044.

ASTUR Straškov bude vybírat peníze za záhumenky. V úterý 21.2.2017 v Radešíně od 11.30 v knihovně, v Charvatcích od 11.45 v prodejně masa a v Martiněvsi od 12.00 v přízemí obecního úřadu.


6. 2. 2017

Obecní úřad Martiněves pořádá "MAŠKARNÍ PLES PRO DOSPĚLÉ" a to v pátek 10. 2. 2017 od 20.00 hodin v kulturním domě v Charvatcích. Hraje kapela PEPETO. Každá maska získá BONUS. Vstupné je 90,-- Kč. Předprodej vstupenek je na OÚ v Martiněvsi, tel. 733 196 232 nebo 416 866 044.


30. 1. 2017

Obecní úřad Martiněves pořádá "MAŠKARNÍ PLES PRO DOSPĚLÉ" a to v pátek 10. 2. 2017 od 20.00 hodin v kulturním domě v Charvatcích. Hraje kapela PEPETO. Každá maska získá BONUS. Vstupné je 90,-- Kč. Předprodej vstupenek je na OÚ v Martiněvsi, tel. 733 196 232 nebo 416 866 044.

Od 2.2.2017 do 10.2.2017 bude ordinace paní doktorky Adamové uzavřena. Akutní případy ošetří paní doktorka Kalivodová v Budyni nad Ohří.


26. l. 2017

Obecní úřad Martiněves pořádá "MAŠKARNÍ PLES PRO DOSPĚLÉ" a to v pátek 10. 2. 2017 od 20.00 hodin v kulturním domě v Charvatcích. Hraje kapela PEPETO. Každá maska získá BONUS. Vstupné je 90,-- Kč. Předprodej vstupenek je na OÚ v Martiněvsi, tel. 733 196 232 nebo 416 866 044.


23. 1. 2017

Obecní úřad Martiněves pořádá "MAŠKARNÍ PLES PRO DOSPĚLÉ" a to v pátek 10. 2. 2017 od 20.00 hodin v kulturním domě v Charvatcích. Hraje kapela PEPETO. Každá maska získá BONUS. Vstupné je 90,-- Kč. Předprodej vstupenek je na OÚ v Martiněvsi, tel. 733 196 232 nebo 416 866 044.

Myslivecký spolek Martinské stráně Charvatce pořádá v sobotu 28.1.2017 od 20.00 hodin v kulturním domě v Charvatcích "Tradiční myslivecký ples". Vstupné je 140,-- Kč. Hraje skupina Formát. Předprodej vstupenek je u pana Vaňka v Charvatcích čp. 9, tel. 603 229 466.


18.1.2017

Autobus na pohřeb pana Doška pojede v pátek 20.1.2017 ve 12.00 hodin od autobusové zastávky v Charvatcích, následně pak od autobusové zastávky v Radešíně a obchodu smíšeného zboží pana Tydlitáta v Martiněvsi.


20. 12. 2016

V pondělí 26. 12. 2016, bude probíhat svoz komunálního odpadu (popelnic) jako v běžný pracovní den. Zároveň žádáme občany, aby popelnice byly vystaveny v den svozu v 6 hodin ráno.

Lísko pro svoz SKO (popelnice) na rok 2016 platí do 31.1.2017. V lednu 2017 vám bude vyvezena popelnice s lístkem na rok 2016 nebo na rok 2017. Od 1.2.2017 budou vyvezeny popelnice pouze s lístkem na rok 2017.


12. 12. 2016

Zastupitelstvo obce Martiněves zve občany na veřejné zasedání, které se koná v úterý 13. prosince 2016 od 18.00 hodin v jídelně kulturního domu v Charvatcích.

Obecní úřad Martiněves zve občany na tradiční "ADVENTNÍ KONCERT", který se koná v sobotu 17. prosince 2016 od 15.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Charvatcích. Vystupovat bude Jana Koucká - soprán, Jan Verner - trubka a paní Marešová - varhanní pozitiv.


9. 12. 2016

Upozornění pro občany obce Pohořice. V pondělí 12. prosince 2016 nepoteče v obci Pohořice voda od 10.00 do 15.00 hodin.

Zastupitelstvo obce Martiněves zve občany na veřejné zasedání, které se koná v úterý 13. prosince 2016 od 18.00 hodin v jídelně kulturního domu v Charvatcích.

Obecní úřad Martiněves zve občany na tradiční "ADVENTNÍ KONCERT", který se koná v sobotu 17. prosince 2016 od 15.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Charvatcích. Vystupovat bude Jana Koucká - soprán, Jan Verner - trubka a paní Marešová - varhanní pozitiv.


1. 12. 2016

Obecní úřad Martiněves srdečně zve děti, rodiče i prarodiče na "MIKULÁŠSKOU NADÍLKU", která se koná v sobotu 3. prosince 2016 od 14.00 hodin na sále kulturního domu v Charvatcích. Vstupné je dobrovolné. Příspěvek na balíček pro děti je 30,-- Kč - platit se bude při vstupu.


29.11.2016

Obecní úřad Martiněves srdečně zve děti, rodiče i prarodiče na "MIKULÁŠSKOU NADÍLKU", která se koná v sobotu 3. prosince 2016 od 14.00 hodin na sále kulturního domu v Charvatcích. Vstupné je dobrovolné. Příspěvek na balíček pro děti je 30,-- Kč - platit se bude při vstupu.


28. 11. 2016

Obecní úřad Martiněves srdečně zve děti, rodiče i prarodiče na "MIKULÁŠSKOU NADÍLKU", která se koná v sobotu 3. prosince 2016 od 14.00 hodin na sále kulturního domu v Charvatcích. Vstupné je dobrovolné. Příspěvek na balíček pro děti je 30,-- Kč - platit se bude při vstupu.


23. 11. 2016

Obecní úřad Martiněves srdečně zve občany na tradiční "Rozsvícení vánočního stromu", které se koná v neděli 27. 11. 2016 od 16.30 hod. na návsi v Martiněvsi před obecním úřadem. K vánoční pohodě svým vystoupením přispějí děti z MŠ Martiněves, Maruška Kocourková a hudební skupina Taurus. Můžete si vypustit balónek se svým vánočním přáním a navštívit náš malý minitrh keramiky, adventních věnců a vánoční dekorace. Občerstvení je zajištěno pro děti i dospělé.

Skládka pro sběr bioodpadu v Martiněvsi je otevřena pouze do soboty 26.11.2016. Datum znovuotevření skládky na bioodpad upřesníme na jaře 2017.

Knihovna v Martiněvsi bude zítra, tj. ve čtvrtek 24.11.2016 uzavřena.


16. 11. 2016

Obecní úřad Martiněves pořádá v sobotu 19. listopadu 2016 od 14.00 hodin v kulturním domě v Charvatcích "VÁNOČNÍ TVOŘENÍ A HRANÍ". Připraveno je: malování vánočních ozdob a dekorací, vánoční vystřihovánky, výroba vánočních svícnů a věnců a výroba čokoládových dobrůtek. Na tvoření si sebou vezměte. nůžky, lepidlo, vánoční přízdoby, dřevěné knoflíky, korálky a různé drobné ozdoby na svícny, svíčky .....


14. 11. 2016

Obecní úřad Martiněves pořádá v sobotu 19. listopadu 2016 od 14.00 hodin v kulturním domě v Charvatcích "VÁNOČNÍ TVOŘENÍ A HRANÍ". Připraveno je: malování vánočních ozdob a dekorací, vánoční vystřihovánky, výroba vánočních svícnů a věnců a výroba čokoládových dobrůtek. Na tvoření si sebou vezměte. nůžky, lepidlo, vánoční přízdoby, dřevěné knoflíky, korálky a různé drobné ozdoby na svícny, svíčky .....

Zastupitelstvo obce Martiněves zve občany na veřejné zasedání, které se uskuteční v úterý 15. listopadu 2016 od 18.00 hodin v kulturním domě v Charvatcích.

Upozornění pro občany obce Martiněves. V úterý 15.11. a ve středu 16. 11. 2016 nepoteče voda a to od 8.00 do 17.00 hodin.


11. 11. 2016

Obecní úřad Martiněves pořádá v sobotu 19. listopadu 2016 od 14.00 hodin v kulturním domě v Charvatcích "VÁNOČNÍ TVOŘENÍ A HRANÍ". Připraveno je: malování vánočních ozdob a dekorací, vánoční vystřihovánky, výroba vánočních svícnů a věnců a výroba čokoládových dobrůtek. Na tvoření si sebou vezměte. nůžky, lepidlo, vánoční přízdoby, dřevěné knoflíky, korálky a různé drobné ozdoby na svícny, svíčky .....

Zastupitelstvo obce Martiněves zve občany na veřejné zasedání, které se uskuteční v úterý 15. listopadu 2016 od 18.00 hodin v kulturním domě v Charvatcích.

Upozornění pro občany obce Martiněves. Ve středu 16. listopadu 2016 nepoteče voda a to od 8.00 do 17.00 hodin.


10. 11. 2016

Upozornění pro občany obce Pohořice. V pátek 11. 11. 2016 nepoteče voda od 8.00 do 15.00 hodin.


3. 11. 2016

Obecní úřad Martiněves pořádá v pátek 4. 11. 2016 "Dýňovou party". Lampionový průvod bude vycházet v 17.00 hodin od sokolovny v Martiněvsi. Čekají vás soutěže, odměny, diskotéka a opékaní vuřtů. Nezapomeňte si přinést baterky a tužky. Občerstvení je zajištěno.

Obec Mšené-lázně ve spolupráci s obcí Martiněves pořádají ve čtvrtek 10. listopadu 2016 od 13.30 hodin na sále kulturního domu ve Mšeném-lázních již 20. setkání důchodců pod názvem "POSEZENÍ S KULTUROU". Vystoupí děti z MŠ Mšené-lázně a MŠ Martiněves. K tanci a poslechu zahraje VIVASONG. Občerstvení je zajištěno. Autobus bude odjíždět ve 12.30 z Radešína přes Charvatce a Martiněves.

Upozornění pro občany obce Radešín. V úterý 8.11.2016 nepoteče voda od 8.00 do 15.00 hodin.

Upozornění pro občany obce Pohořice. V pátek 11. 11. 2016 nepoteče voda od 8.00 do 15.00 hodin.


1. 11. 2016

Obecní úřad Martiněves pořádá v pátek 4. 11. 2016 "Dýňovou party". Lampionový průvod bude vycházet v 17.00 hodin od sokolovny v Martiněvsi. Čekají vás soutěže, odměny, diskotéka a opékaní vuřtů. Nezapomeňte si přinést baterky a tužky. Občerstvení je zajištěno.

Upozornění pro občany obce Radešín. Dne 8.11.2016 nepoteče voda od 8.00 do 15.00 hodin.

Upozornění pro občany obce Pohořice. Dne 11. 11. 2016 nepoteče voda od 8.00 do 15.00 hodin.


27. 10. 2016

Obecní úřad Martiněves pořádá v pátek 4. 11. 2016 "Dýňovou party". Lampionový průvod bude vycházet v 17.00 hodin od sokolovny v Martiněvsi. Čekají vás soutěže, odměny, diskotéka a opékaní vuřtů. Nezapomeňte si přinést baterky a tužky. Občerstvení je zajištěno.

V sobotu 29. října 2016 proběhne sběr objemných odpadů a použitých pneumatik "od každého domu". Začínat se bude v 8.00 hodin v Martiněvsi, následně pak v Charvatcích a v Radešíně.


26. 10. 2016

Obecní úřad Martiněves pořádá v pátek 4. 11. 2016 "Dýňovou party". Lampionový průvod bude vycházet v 17.00 hodin od sokolovny v Martiněvsi. Čekají vás soutěže, odměny, diskotéka a opékaní vuřtů. Nezapomeňte si přinést baterky a tužky. Občerstvení je zajištěno.

V sobotu 29. října 2016 proběhne sběr objemných odpadů a použitých pneumatik "od každého domu". Začínat se bude v 8.00 hodin v Martiněvsi, následně pak v Charvatcích a v Radešíně.


20. 10. 2016

Obecní úřad Martiněves pořádá v sobotu 22. 10. 2016 od 16.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Charvatcích tradiční "PODZIMNÍ KONCERT". Zazpívá SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR MELODIE LIBOCHOVICE.

V sobotu 22. 10. 2016 proběhne sběr drobných nebezpečných odpadů. V Radešín od 11.20 do 11.35 před hasičskou zbrojnicí, v Charvatcích od 11.40 do 11.55 u autobusové zastávky a v Martiněvsi od 12.00 do 12.15 před obecním úřadem.

Astur Straškov bude v pátek 21. 10. 2016 vyplácet nájemné z pozemků za rok 2016. V Radešíně od 11.00 u autobusové zastávky, v Charvatcích od 11.15 v obchodě Asturka a v Martiněvsi od 11.30 na obecním úřadě.

Ve dnech 24. 10. až 27. 10. 2016 bude ordinace doktorky Adamové uzavřena. Akutní případy ošetří MUDr. Kalivodová v Budyni na Ohří.


17. 10. 2016

Obecní úřad Martiněves pořádá v sobotu 22. 10. 2016 od 16.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Charvatcích tradiční "PODZIMNÍ KONCERT". Zazpívá SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR MELODIE LIBOCHOVICE.

V sobotu 22. 10. 2016 proběhne sběr drobných nebezpečných odpadů. V Radešín od 11.20 do 11.35 před hasičskou zbrojnicí, v Charvatcích od 11.40 do 11.55 u autobusové zastávky a v Martiněvsi od 12.00 do 12.15 před obecním úřadem.

Astur Straškov bude v pátek 21. 10. 2016 vyplácet nájemné z pozemků za rok 2016. V Radešíně od 11.00 u autobusové zastávky, v Charvatcích od 11.15 v obchodě Asturka a v Martiněvsi od 11.30 na obecním úřadě.
Obecní úřad Martiněves, copyright 2006-2012

Created by © 2009 - 2012 Chabera tvorba stránek
vysokozdvižné vozíky ALS-Euro s.r.o. Prestiz s.r.o.