Hlavní strana

Slavnostní odhalení busty Františka Palackého

Slavnostní odhalení busty Františka Palackého

Srdečně Vás zveme na slavnostní odhalení busty Františka Palackého na návsi v Radešíně u kapličky v pondělí 28. října 2019 od 15 hodin. Zazní české lidové písně, které nám zazpívá Maruška Kocourková a děti ze Základní školy ze Mšených-lázní. Malé občerstvení zajištěno.

Podzimní koncert

Podzimní koncert

Obec Martiněves a Hospic sv. Štěpána Litoměřice Vás srdečně zvou na Podzimní koncert v sobotu 9. listopadu 2019 od 17 hodin do kaple sv. Prokopa na hřbitově v Charvatcích. Vystoupí: Smíšený pěvecký sbor Melodie Libochovice. Vstupné dobrovolné na podporu činnosti Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích.

Dýňová party

Dýňová party

Obec Martiněves zve všechny na Dýňovou párty v sobotu 2. listopadu 2019 od 17 hodin. Lampionový průvod bude vycházet v 17 hodin od sokolovny v Martiněvsi. V parku před obecním úřadem bude pro děti připravena čarodějná stezka se soutěžemi, opékání buřtů a diskotéka. Nezapomeňte si přinést baterky a tužky. Občerstvení zajištěno.

V úterý 29.10. 2019 dojde k přerušení dodávky pitné vody od 9:00 do 13:00 hod. ve všech obcích (Martiněves, Pohořice, Charvatce a Radešín).

ČEZ Distribuce a.s. - UPOZORNĚNÍ

ČEZ Distribuce a.s. - UPOZORNĚNÍ

ČEZ Distribuce a.s. upozorňuje občany na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v termínu do 15. listopadu 2019

Ukaž mi jak, dokážu to sám

Ukaž mi jak, dokážu to sámObec Martiněves za podpory dotačního programu Ústeckého kraje "Volný čas 2019" www.kr-ustecky.cz zve tvořivé děti na akci Ukaž mi jak, dokážu to sám, která se uskuteční ve třech říjnových termínech. Vyzkoušet si můžete 3 tvořivé dílničky s různými materiály. Přihlášku si můžete vytisknout a vyplněnou donést na Obecní úřad v Martiněvsi nejpozději do 15. září 2019.

Od 24. srpna 2019 dochází k integraci oblasti Slánska do Pražské integrované dopravy (PID). Budou zásadně změněny jízdní řády i linky a ceny. Týká se to linky Slaný - Radešín, která bude významně posílena.

Informační zpravodaj PIDInformační zpravodaj PID

Zpravodaj integrace SlánskoZpravodaj integrace Slánsko

Výsledky voleb do Evropského parlamentu za obec Martiněves a jednotlivé volební okrsky

Obec MartiněvesObec Martiněves

Volební okrskyVolební okrsky

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Ministerstvo spravedlnosti zpracovalo "Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením". Jedná se především o povinnosti související s ohlašováním evidenčních údajů o spolcích do spolkových rejstříků vedených krajskými soudy.

Otevírací doba pro sběr bioodpadu a objemného odpadu.

Otevírací doba pro sběr bioodpadu a objemného odpadu.

Od středy 3. dubna 2019 bude zahájen sběr bioodpadu a objemného odpadu na bývalé skládce v Martiněvsi . Otevřeno bude vždy ve středu a v sobotu od 15:00 hod. do 18:00 hod.

MUDr. Rážková, Budyně n./O. - plán dovolených 2019

MUDr. Rážková, Budyně n./O. - plán dovolených 2019

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY


Obecní úřad Martiněves upozorňuje, že do 31.3.2019 je nutné uhradit poplatek za psa. Poplatek se platí za všechny psy starší 3 měsíců. Cena se nemění a činí 50 Kč, za každého dalšího psa 100 Kč. Pokud u vás došlo ke změně v počtu psů, pes uhynul nebo máte nového, nezapomeňte to nahlásit na obecní úřad. Děkujeme

JÍZDNÍ ŘÁDY 2019

nové jízdní řády 2019nové jízdní řády 2019

SONO PLUS, s.r.o. Čížkovice

- kompostárna- kompostárna

TERÉNNÍ PROGRAM ROUDNICE NAD LABEM - NADĚJE

- více informací najdete zde ...- více informací najdete zde ...

Co dělat, když si měním adresu trvalého pobytu.

- návod pro občany- návod pro občany

Vybírání poplatků.

Místní poplatky:
- poplatek ze psů - 1 pes 50,-- Kč, každý další 100,-- Kč

Správní poplatky.
- za vidimaci a legalizaci (ověřování podpisů a listin) - 30,-- Kč/str., 30,-- Kč/podpis
- za přihlášení k trvalému pobytu (osoby starší 15 let) - 50,-- Kč


Přihlašování k trvalému pobytu do obce.

K přihlášení k trvalému pobytu potřebujete u osob starších 15 let platný občanský průkaz, rodné listy dětí společně nahlašované do 15 let jejich věku, doklad o vlastnictví objektu (výpis z katastru nemovitostí). V případě, že se přihlašujete do objektu, který není ve vašem vlastnictví, musí s přihlášením trvalého pobytu vaší osoby souhlasit majitel tohoto objektu. Správní poplatek za přihlášení 1 osoby starší 15 let je 50,-- Kč.


SBĚR NEPOTŘEBNÉHO TEXTILU, PÁROVÉ OBUVI A HRAČEK

Kontejner na sběr nepotřebného textilu, obuvi a hraček je umístěn před budovou Obecního úřadu Martiněves a před požární zbrojnicí v Radešíně.
Do kontejneru můžete odkládat Vaše nepotřebné šatstvo, obnošené oblečení, oděvní doplňky, obuv, bytový textil, hračky, vše co se vám nadále nehodí.
Prosíme, vkládejte do kontejneru věci čisté, vyprané, suché a ještě použitelné. Zabalte je do igelitového pytle či tašky. Boty prosím svažte tkaničkami k sobě nebo je také zabalte.
Vaše vyřazené šatstvo a další textil jdou na charitu.


Pořizování výpisů

Pořizování výpisů

Obecní úřad Martiněves zavedl službu Czech point.
V úředních hodinách si na OÚ můžete pořídit úředně ověřené výpisy:Ceník služby Czech POINT
1) výpis z rejstříku trestů - 100,-Kč
2) výpis z bodového hodnocení řidiče - 100,-Kč
3) výpis z katastru nemovitosti - 1. strana - 100,-Kč, každá další - 50,-Kč
4) výpis z živnostenského rejstříku - 1. strana - 100,-Kč,každá další - 50,-
5) výpis z obchodního rejstříku -1. strana - 100,-Kč, každá další - 50,-Kč

Částky jsou dané zákonem a musí být uhrazeny hotově na místě.


Ověřování listin a podpisů.

Ověření podpisu na smlouvě nebo jiném dokumentu.
- potřebujete k tomu listinu, na které má být podpis ověřen a občanský průkaz
- za ověření 1 podpisu zaplatíte 30,-- Kč
Ověření kopie důležitých dokumentů.
- potřebujete k tomu originál dokumentu, který chcete ověřit
- za ověření 1 strany formátu A4 zaplatíte 30,-- Kč
POZOR neověřujeme:
- kopie občanského průkazu, vojenského průkazu, pasu a jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu
- listinu psanou v jiném než českém jazyce
- jestliže se předložená kopie neshoduje s originálem
- jsou-li v listině, která se ověřuje změny, doplňky, vsuvky nebo škrty


Svatby a jiné společenské akce v kulturním domě v Charvatcích.

Obecní úřad Martiněves nabízí krátkodobý pronájem společenských prostor v KD Charvatce. Zde si můžete pronajmout sál vhodný pro plesy, koncerty, svatby a jiné společenské události do 170 osob. Dále je možnost pronajmout kuchyňku s malým sálem (jídelnou) pro slavnostní rauty do 50 osob.

Obrázků: 1-4 z celkem: 11    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Obecní úřad Martiněves, copyright 2006-2018

Created by © 2009 - 2019 Chabera tvorba stránek