Hlavní strana

POŽEHNÁNÍ KAPLI SV. PROKOPA A OSLAVY VÝROČÍ 100. LET VZNIKU REPUBLIKY

POŽEHNÁNÍ KAPLI SV. PROKOPA A OSLAVY VÝROČÍ 100. LET VZNIKU REPUBLIKY

Obec Martiněves Vás srdečně zve na akci Požehnání kapli sv. Prokopa a oslavy výročí 100. let vzniku republiky, která se uskuteční v neděli 28.10.2018 od 10:30 hodin na hřbitově v Charvatcích.

Program:
10:30 hodin - hřbitov v Charvatcích
- přivítání občanů a úvodní slovo starosty
- Pěvecký sbor Melodie Libochovice
- požehnání kapli a slavnostní mše svatá, kterou bude celbrovat Jeho Excelence Mons. Karel Herbst SDB, emeritní pomocný biskup přažský společně s naším farářem panem Mgr. Jiřím Čeplem

11:30 hodin - Slavnostní pochod od kaple s dechovým orchestrem Dvořačka Slaný
- Slavnostní vysazení pamětní lípy na návsi v Charvatcích

od 12 hodin v KD Charvatce - pohoštění
13:00 hodin - hudební vystoupení Bohuslava Ježka a Jany Hokovské (akordeon a housle)
14:00 hodin - proslov starosty obce
- úvodní slovo kronikáře pana Jaroslava Panenky k výstavě fotografií
od 15 hodin volná zábava - k poslechu a tanci hraje hudební skupina VARIACE Kladno

Celým programem nás provede paní Mgr. Stanislava Vandová

Celý den je možné navštívit v jídelně KD Charvatce výstavu fotografií k výročí 100. let republiky.

Sběr drobných nebezpečných odpadů

Sběr drobných nebezpečných odpadů

Obecní knihovna v Martiněvsi

Obecní knihovna v Martiněvsi bude ve čtvrtek 11.10.2018 z technických důvodů UZAVŘENA. Děkujeme za pochopení.

Sběr objemných odpadů a pneumatik v sobotu 13. října od 8 hodin

Sběr objemných odpadů a pneumatik v sobotu 13. října od 8 hodin

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY !!!

Ve středu 22. srpna 2018 bude Obecní úřad v Martiněvsi otevřen pouze do 10 hod. Děkujeme za pochopení.

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI - ŠMOULÍ ODPOLEDNE

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI - ŠMOULÍ ODPOLEDNE

Obec Martiněves Vás srdečně zve na loučení s prázdninami - ŠMOULÍ ODPOLEDNE plné soutěží, zábavných atrakcí, oblíbené pěny. Pro soutěžící děti jsou připraveny pěkné odměny a sladkosti. Večer pro dospělé OLDIES PARTY. Dobrou náladu s sebou. Těšíme se na Vás.

UPOZORNĚNÍ !!!

DNES 2.8.2018 OD 12:00 HODIN Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZAVŘENO. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

UPOZORNĚNÍ !!!

DNES 1.8.2018 OD 15:30 HODIN Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZAVŘENO. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

UPOZORNĚNÍ !!!

Dětské středisko v Budyni n.O. paní MUDr. Mašková oznamuje uzavření ordinace od 1.8.2018 do 12.8.2018 z důvodu dovolené. Zastupuje dětské středisko v Libochovicích.

UPOZORNĚNÍ !!!

Ve STŘEDU 25.7.2018 bude Obecní úřad v Martiněvsi z technických důvodů UZAVŘEN.
Děkujeme za pochopení.

Letní kino v Charvatcích

Letní kino v Charvatcích

Vstup zdarma. Všichni jste srdečně zváni.

V případě nepříznivého počasí se promítání uskuteční v kulturním domě v Charvatcích.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

Ve středu 25.7.2018 dojde v obci Martiněves a Pohořice k přerušení dodávky elektrické energie od 7.00 hod. do 19.00 hod.

V pátek 27.7.2018 dojde v obci Radešín k přerušení elektrické energie od 7:00 hod. do 19:00 hod.

Ve středu 8.8.2018 dojde v obci Radešín k přerušení elektrické energie od 7:00 hod. do 19:00 hod.

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018

-  změny občanské průkazy- změny občanské průkazy

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018

- změny cestovní pasy ve zkrácených lhůtách- změny cestovní pasy ve zkrácených lhůtách

SONO PLUS, s.r.o. Čížkovice

- kompostárna- kompostárna

POZOR - uzavírka silnice II/608 v Doksanech z důvodu rekonstrukce mostu plánovaná na období od 9.4.2018 do 12.8.2018

- informace o mimořádných změnách na linkách DÚK- informace o mimořádných změnách na linkách DÚK

- jízdní řád- jízdní řád

Oznámení o ukončení činnosti v ordinaci praktického zubního lékaře

- MUDr. Alena Svobodová- MUDr. Alena Svobodová

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY!

Na Obecním úřadě v Martiněvsi vybíráme poplatky za psa. Poplatek za jednoho psa je 50,-- Kč a za každého dalšího 100,-- Kč. Poplatky za psa je nutné zaplatit do 31.3.2018.


Skládka pro sběr bioodpadu a objemného odpadu v Martiněvsi - otevřena od 11.4.2018

- otevírací doba- otevírací doba

INFORMACE PRO OBČANY OBCE RADEŠÍN.

Sběrné místo pro sběr nepotřebného textilu, obuvi a hraček je v obci Radešín v MÍSTNÍ KNIHOVNĚ každé pondělí od 17.00 hod. do 19.00 hod.
Prosíme, přinášejte pouze věci čisté, vyprané, suché a ještě použitelné. Zabalte je do igelitového pytle či tašky. Boty svažte tkaničkami k sobě nebo je také zabalte.
Vaše vyřazené šatstvo a další textil jdou na charitu.


TERÉNNÍ PROGRAM ROUDNICE NAD LABEM - NADĚJE

- více informací najdete zde ...- více informací najdete zde ...

Co dělat, když si měním adresu trvalého pobytu.

- návod pro občany- návod pro občany

Vybírání poplatků.

Místní poplatky:
- poplatek ze psů - 1 pes 50,-- Kč, každý další 100,-- Kč

Správní poplatky.
- za vidimaci a legalizaci (ověřování podpisů a listin) - 30,-- Kč/str., 30,-- Kč/podpis
- za přihlášení k trvalému pobytu (osoby starší 15 let) - 50,-- Kč


Přihlašování k trvalému pobytu do obce.

K přihlášení k trvalému pobytu potřebujete u osob starších 15 let platný občanský průkaz, rodné listy dětí společně nahlašované do 15 let jejich věku, doklad o vlastnictví objektu (výpis z katastru nemovitostí). V případě, že se přihlašujete do objektu, který není ve vašem vlastnictví, musí s přihlášením trvalého pobytu vaší osoby souhlasit majitel tohoto objektu. Správní poplatek za přihlášení 1 osoby starší 15 let je 50,-- Kč.


SBĚR NEPOTŘEBNÉHO TEXTILU, PÁROVÉ OBUVI A HRAČEK

Kontejner na sběr nepotřebného textilu, obuvi a hraček je umístěn před budovou Obecního úřadu Martiněves.
Do kontejneru můžete odkládat Vaše nepotřebné šatstvo, obnošené oblečení, oděvní doplňky, obuv, bytový textil, hračky, vše co se vám nadále nehodí.
Prosíme, vkládejte do kontejneru věci čisté, vyprané, suché a ještě použitelné. Zabalte je do igelitového pytle či tašky. Boty prosím svažte tkaničkami k sobě nebo je také zabalte.
Vaše vyřazené šatstvo a další textil jdou na charitu.


Pořizování výpisů

Pořizování výpisů

Obecní úřad Martiněves zavedl službu Czech point.
V úředních hodinách si na OÚ můžete pořídit úředně ověřené výpisy:Ceník služby Czech POINT
1) výpis z rejstříku trestů - 100,-Kč
2) výpis z bodového hodnocení řidiče - 100,-Kč
3) výpis z katastru nemovitosti - 1. strana - 100,-Kč, každá další - 50,-Kč
4) výpis z živnostenského rejstříku - 1. strana - 100,-Kč,každá další - 50,-
5) výpis z obchodního rejstříku -1. strana - 100,-Kč, každá další - 50,-Kč

Částky jsou dané zákonem a musí být uhrazeny hotově na místě.


Ověřování listin a podpisů.

Ověření podpisu na smlouvě nebo jiném dokumentu.
- potřebujete k tomu listinu, na které má být podpis ověřen a občanský průkaz
- za ověření 1 podpisu zaplatíte 30,-- Kč
Ověření kopie důležitých dokumentů.
- potřebujete k tomu originál dokumentu, který chcete ověřit
- za ověření 1 strany formátu A4 zaplatíte 30,-- Kč
POZOR neověřujeme:
- kopie občanského průkazu, vojenského průkazu, pasu a jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu
- listinu psanou v jiném než českém jazyce
- jestliže se předložená kopie neshoduje s originálem
- jsou-li v listině, která se ověřuje změny, doplňky, vsuvky nebo škrty


Svatby a jiné společenské akce v kulturním domě v Charvatcích.

Obecní úřad Martiněves nabízí krátkodobý pronájem společenských prostor v KD Charvatce. Zde si můžete pronajmout sál vhodný pro plesy, koncerty, svatby a jiné společenské události do 170 osob. Dále je možnost pronajmout kuchyňku s malým sálem (jídelnou) pro slavnostní rauty do 50 osob.

Obrázků: 1-4 z celkem: 11    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Obecní úřad Martiněves, copyright 2006-2018

Created by © 2009 - 2012 Chabera tvorba stránek
vysokozdvižné vozíky ALS-Euro s.r.o. Prestiz s.r.o.