Archiv

OÚ MARTINĚVES UZAVŘEN

Dnes 1.7.2019 od 14 hodin z technických důvodů ZAVŘENO.
Děkujeme za pochopení.

Zápach plynu v obcích

Upozorňujeme občany, že došlo k poruše Odorizační stanice v Charvatcích, a tím došlo k předávkování odorantů do plynového potrubí. Z tohoto důvodu je možné po obci Martiněves a jejích částech Pohořice, Charvatce a Radešín cítit plyn, který není nebezpečný a během týdne by měl zápach pominout.

Dne 26.6.2019 otevřeno do 13 hod.

Ve středu 26.června 2019 bude Obecní úřad v Martiněvsi otevřen pouze do 13 hodin. Děkujeme za pochopení.

20. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

- pozvánka- pozvánka

Zastupitelstvo obce Martiněves

- pozvánka na zasedání v úterý  25.6.2019- pozvánka na zasedání v úterý 25.6.2019

Exekutorský úřad Frýdek- Místek, Farní 19, 738 01 Frýdek-Místek

- odročení dražebního jednání na 2.8.2019- odročení dražebního jednání na 2.8.2019

Informace pro občany

Ve čtvrtek 23. května 2019 budou pracovníci SčVK provádět v obci Charvatce a Radešín odečty vodoměrů.

Sběr objemných odpadů a použitých pneumatik"od každého domu"

Sběr objemných odpadů a použitých pneumatik

V sobotu 25. května 2019 proběhne v našich obcích sběr objemných odpadů a použitých pneumatik od každého domu. Služba je pro občany bezplatná.

Sběr drobných nebezpečných odpadů.

Sběr drobných nebezpečných odpadů.

V sobotu 18. května 2019 proběhne v našich obcích sběr drobných nebezpečných odpadů. Odpady předávejte osobně na určeném místě v Radešíně před hasičskou zbrojnicí, v Charvatcích u autobusové zastávky a v Martiněvsi před obecním úřadem. Služba je pro občany bezplatná.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

- porovnání kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2018- porovnání kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2018

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Obecní úřad Martiněves zve občany na TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC v úterý 30. dubna 2019 na HŘIŠTI V MARTINĚVSI. Sraz je v 17:00 hod. před Obecním úřadem v Martiněvsi, odkud vyjde průvod s čarodějnicí na hřiště.
K poslechu bude hrát DJ MARTY, občerstvení je zajištěno.

Základní a Mateřská škola Mšené-lázně

Základní a Mateřská škola Mšené-lázně

Základní a Mateřská škola Mšené-lázně organizuje sběr starého papíru ve středu 24. a ve čtvrtek 25.4.2019 od 7:00 do 8:00 hod. na parkovišti proti škole. Získané peníze budou použity i na nákup školních triček pro děti.

19. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

- pozvánka na 29.4.2019- pozvánka na 29.4.2019

Městský úřad Roudnice n.L. - Stavební úřad

- Usnesení ustanovení opatrovníka- Usnesení ustanovení opatrovníka

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Martiněves

- pozvánka na 24.4.2019- pozvánka na 24.4.2019

Zatoulané štěně

Zatoulané štěně

V neděli 7.4. byl nalezen v Radešíně v ulici na Brčkově zaběhnutý pejsek. Pokud jej majitel pozná může si jej vyzvednout na Obecním úřadě v Martiněvsi.
Tel. 416 866 044 nebo 733 196 232.

Mateřská škola Martiněves p.o.

Mateřská škola Martiněves p.o.

Mateřská škola Martiněves vyhlašuje zápis do MŠ na školní rok 2019/2020. Termín konání zápisu 14.5.2019 od 8.00 do 16.00 hod. v budově MŠ Martiněves.

POVINNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ 30.3.2019

V sobotu 30. března se uskuteční povinné očkování psů proti vzteklině.
V Martiněvsi před OÚ od 8:00 do 8:45 hodin, v Charvatcích před hospodou od 9:00 do 9:45 hodin a v Radešíně u autobusové zastávky od 9:45 do 10:30 hodin. Vezměte si s sebou očkovací průkaz psa a poplatek 100,- Kč.

"Ukliďme si okolí své obce"

Myslivecké sdružení Martinské stráně pořádá v sobotu 30. března 2019 akci "ukliďme si okolí své obce". Sraz dobrovolníků (dětí i dospělých) je v 8.30 hod. u autobusové zastávky v Charvatcích a v Radešíně, v Martiněvsi je sraz u obecního úřadu. Akce bude zakončena ve 12 hod. opékáním buřtů u požární nádrže v Martiněvsi, kam budou všichni účastníci dopraveni.

Hasičský ples v sobotu 23. 3. 2019

Hasičský ples v sobotu 23. 3. 2019

SDH Radešín pořádá v sobotu 23.3.2019 od 20 hodin v KD Charvatce Hasičský ples. K tanci a poslechu zahraje kapela NEON BAND, vstupné je 150,- Kč. Předprodej vstupenek u pana Jana Hrubého v Radešíně 103 nebo na mobilním čísle 731 895 419. Všichni jste srdečně zváni.

Sdružení obcí pro nakládání s odpady, Želechovice 48, Čížkovice

- návrh aktualizace střednědobého výhledu na roky 2020 - 2021- návrh aktualizace střednědobého výhledu na roky 2020 - 2021

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

Obec Martiněves vás zve na tradiční velikonoční tvoření pro děti i dospělé, které se uskuteční v sobotu 13. dubna 2019 od 14 hodin v KD Charvatce. Budeme zdobit velikonoční vajíčka, perníčky, vyrábět velikonoční dekorace a přáníčka z papíru a výzdobu z přírodnin. Vezměte si s sebou nůžky, lepidlo, velikonoční přízdoby, proutky, vyfouklá vajíčka a další. Těšíme se na Vás.

Státní pozemkový úřad se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a

Oznámení o zamýšleném převodu pozemkůOznámení o zamýšleném převodu pozemků

Státní pozemkový úřad, Velká Krajská 44/1, Litoměřice

- pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky aktualizace BPEJ k.ú. Charvatce- pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky aktualizace BPEJ k.ú. Charvatce

Státní pozemkový úřad, Velká Krajská 44/1, Litoměřice

- pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky aktualizace BPEJ k.ú. Radešín- pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky aktualizace BPEJ k.ú. Radešín

Státní pozemkový úřad, Velká Krajská 44/1, Litoměřice

- zahájení aktualizace BPEJ  v k.ú. Charvatce u Martiněvsi- zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Charvatce u Martiněvsi

Státní pozemkový úřad, Velká Krajská 44/1, Litoměřice

- zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Radešín u Martiněvsi- zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Radešín u Martiněvsi

Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 9, Praha 8

- oznámení o výkonu topografických prací v roce 2019- oznámení o výkonu topografických prací v roce 2019

Rozpočtová změna č. 9

Rozpočtová změna č. 9Rozpočtová změna č. 9

INTERAKTIVNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

INTERAKTIVNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

obec Martiněves a Marstafit Libochovice pořádají interaktivní odpoledne pro děti a dospělé v sobotu 9. března 2019 od 14 do 17 hodin v KD Charvatce. Čeká na vás pestrý program - vědecká show a vědecké workshopy. Vstupné dobrovolné.

Zasedání Zastupitelstvo obce Martiněves

pozvánka na 13.2.2019pozvánka na 13.2.2019

Odročení dražebního jednání

- ve věci prodeje nemovitostí- ve věci prodeje nemovitostí

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

V úterý 29. ledna 2019 bude Obecní úřad v Martiněvsi z technických důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Maškarní karneval pro děti 9.2.2019.

Maškarní karneval pro děti 9.2.2019.

Zveme děti a rodiče v sobotu 9. února 2019 od 14.00 hod. na dětský maškarní karneval do kulturního domu v Charvatcích. Pro děti vystoupí kouzelník a klaun Roberto.

Maškarní karneval pro dospělé se letos nekoná. Děkujeme za pochopení.

Poděkování občanům za Tříkrálovou sbírku 2019

- děkovný dopis Farní charity Roudnice nad Labem- děkovný dopis Farní charity Roudnice nad Labem

Výzva k podání cenové nabídky

- užitkový vůz L2 FWD- užitkový vůz L2 FWD

11. OBECNÍ PLES

11. OBECNÍ PLES

Obec Martiněves Vás srdečně zve na 11. Obecní ples, který se uskuteční v sobotu 2. března 2019 od 20 hodin v KD Charvatce. K poslechu a tanci hraje kapela PEPETO. Vstupné je 130,- Kč. Předprodej vstupenek na OÚ Martiněves, tel. 416 866 044 nebo 733 196 232.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

LÍSTKY NA POPELNICE Z ROKU 2018 (červené) MŮŽETE VYMĚNIT ZA NOVÉ (zelené) NA ROK 2019

NEJPOZDĚJI DO 15. 1. 2019 U PRODEJCŮ V MARTINĚVSI,  V CHARVATCÍCH A V RADEŠINĚ.

 

 

Rozpočtová změna č. 8

- rozpočtová změna č. 8- rozpočtová změna č. 8

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Dne 12. ledna 2019 bude v naších obcích probíhat Tříkrálová sbírka. Dvě trojice dětí ze Základní školy Mšené-lázně budou do zapečetěné pokladničky vybírat příspěvky pod záštitou Chartiy ČR.

Rozpočtová změna č. 7

- rozpočtová změna č. 7- rozpočtová změna č. 7

Adventní koncert v zrekonstruované kapli na hřbitově v Charvatcíh

Adventní koncert v zrekonstruované kapli na hřbitově v Charvatcíh

V neděli 16.12.2018 od 15 hodin v nově zrekonstruované kapli sv. Prokopa na hřbitově v Charvatcích

Účinkuji: Jana Koucká - soprán, Jan Verner - trubka, Linda Sitková - varhany.

Občerstvení zajištěnoUpozornění pro občany.

Dne 27.12.2018, 28.12.2018 a 31.12.2018 bude Obecní úřad v Martiněvsi uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Rozpočtová změna č. 6

- rozpočtová změna č. 6- rozpočtová změna č. 6

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Martiněves

- pozvánka na 11.12.2018- pozvánka na 11.12.2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019

- návrh rozpočtu- návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu obce Martiněves na rok 2019

- návrh rozpočtu- návrh rozpočtu

Výkaz Fin2-12M Výkaz Fin2-12M

Mikulášská nadílka 8.12. od 14 hodin v KD Charvatce

Mikulášská nadílka 8.12. od 14 hodin v KD Charvatce

Těšit se můžete na loutkovou pohádku Divadla ELF
„Vojta a strašidla“ a přijde nás navštívit Mikuláš,
čert a anděl.

Příspěvek na balíček pro děti je 30,- Kč.
Vstupné je dobrovolné.
Občerstvení zajištěno.

Výlov rybníka v Hospozíně a prodej ryb

Výlov rybníka v Hospozíně a prodej ryb

Rozsvícení vánočního stromu 2.12.2018

Rozsvícení vánočního stromu 2.12.2018

Nově můžete využít vánoční Ježíškovu poštu – doneste ke stromečku do speciální Ježíškovy schránky pohled, dopis nebo přání pro své blízké s nalepenou známkou a nadepsanou adresou toho, komu jej chcete poslat. Přání přijde zpět z Božího Daru opatřené originálním vánočním razítkem.

Pomozte nám ozdobit vánoční strom - každé dítě, které přinese vlastnoručně vyrobenou vánoční ozdobu na stromeček, dostane sladkou odměnu.

Vánoční tvoření 24.11.2018

Vánoční tvoření 24.11.2018

Přerušení dodávky vody dne 27.11.2018 v obci Martiněves, Pohořice,Charvatce a Radešín.

Přerušení dodávky vody dne 27.11.2018 v obci Martiněves, Pohořice,Charvatce a Radešín.

Dražební jednání ve věci prodeje nemovitostí

- odročení termínu na 1.2.2019- odročení termínu na 1.2.2019

Uzavření OÚ

DNES 29.10.2018 OD 12:00 HODIN BUDE OBECNÍ ÚŘAD Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ
UZAVŘEN. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Posezení s kulturou v úterý 6.11.2018 od 13.30 hod.

Posezení s kulturou v úterý 6.11.2018 od 13.30 hod.

Obec Mšené-lázně ve spolupráci s obcí Martiněves pořádá v úterý 6.11.2018 od 13.30 hod. na sále kulturního domu ve Mšeném-lázních "Posezení s kulturou". Vystoupí děti z MŠ, k tanci a poslechu zahraje dechová kapela Žižkovanka Petra Soviče. Občerstvení zajištěno. Autobus zajištěn s odjezdem ve 12.30 hod. z Radešína přes Charvatce a Martiněves.

Dýňová párty

Dýňová párty

Obec Martiněves zve všechny děti a dospělé na DÝŇOVOU PÁRTY v sobotu 3. listopadu 2018 od 17 hodin.
Lampionový průvod bude vycházet v 17 hodin od sokolovny v Martiněvsi. Těšíme se na všechny duchy, skřítky a ostatní strašidelné postavičky. Občerstvení zajištěno.

POŽEHNÁNÍ KAPLI SV. PROKOPA A OSLAVY VÝROČÍ 100. LET VZNIKU REPUBLIKY

POŽEHNÁNÍ KAPLI SV. PROKOPA A OSLAVY VÝROČÍ 100. LET VZNIKU REPUBLIKY

Obec Martiněves Vás srdečně zve na akci Požehnání kapli sv. Prokopa a oslavy výročí 100. let vzniku republiky, která se uskuteční v neděli 28.10.2018 od 10:30 hodin na hřbitově v Charvatcích.

Program:
10:30 hodin - hřbitov v Charvatcích
- přivítání občanů a úvodní slovo starosty
- pěvecký sbor Melodie Libochovice
- požehnání kapli a slavnostní mše svatá, kterou bude celbrovat Jeho Excelence Mons. Karel Herbst SDB, emeritní pomocný biskup přažský společně s naším farářem panem Mgr. Jiřím Čeplem

11:30 hodin - Slavnostní pochod od kaple s dechovým orchestrem Dvořačka Slaný
- Slavnostní vysazení pamětní lípy na návsi v Charvatcích

od 12 hodin v KD Charvatce - pohoštění
13:00 hodin - hudební vystoupení Bohuslava Ježka a Jany Hokovské (akordeon a housle)
14:00 hodin - proslov starosty obce
- úvodní slovo kronikáře pana Jaroslava Panenky k výstavě fotografií
od 15 hodin volná zábava - k poslechu a tanci hraje hudební skupina VARIACE Kladno

Celým programem nás provede paní Mgr. Stanislava Vandová

Celý den je možné navštívit v jídelně KD Charvatce výstavu fotografií k výročí 100 let republiky.

Sběr drobných nebezpečných odpadů

Sběr drobných nebezpečných odpadů

Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

- pondělí 22. října 2018- pondělí 22. října 2018

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Martiněves

- výsledky voleb do zastupitelstva obce- výsledky voleb do zastupitelstva obce

Obecní knihovna v Martiněvsi

Obecní knihovna v Martiněvsi bude ve čtvrtek 11.10.2018 z technických důvodů UZAVŘENA. Děkujeme za pochopení.

Rozpočtová změna č. 5

- rozpočtová změna č. 5- rozpočtová změna č. 5

Sběr objemných odpadů a pneumatik v sobotu 13. října od 8 hodin

Sběr objemných odpadů a pneumatik v sobotu 13. října od 8 hodin

Výzva pro podání nabídky "Nové asfaltové povrchy Martiněves, Charvatce a Radešín.

- návrh smlouvy o dílo- návrh smlouvy o dílo

- slepý položkový rozpočet- slepý položkový rozpočet

- výzva pro podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace- výzva pro podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace

Rozpočtová změna č. 4

- rozpočtová změna č. 4- rozpočtová změna č. 4

Veřejná vyhláška Městského úřadu v Brandýse n.L.

o vyměření místního poplatkuo vyměření místního poplatku

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY !!!

Ve středu 22. srpna 2018 bude Obecní úřad v Martiněvsi otevřen pouze do 10 hod. Děkujeme za pochopení.

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI - ŠMOULÍ ODPOLEDNE

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI - ŠMOULÍ ODPOLEDNE

Obec Martiněves Vás srdečně zve na loučení s prázdninami - ŠMOULÍ ODPOLEDNE plné soutěží, zábavných atrakcí, oblíbené pěny. Pro soutěžící děti jsou připraveny pěkné odměny a sladkosti. Večer pro dospělé OLDIES PARTY. Dobrou náladu s sebou. Těšíme se na Vás.

UPOZORNĚNÍ !!!

DNES 2.8.2018 OD 12:00 HODIN Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZAVŘENO. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

UPOZORNĚNÍ !!!

DNES 1.8.2018 OD 15:30 HODIN Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZAVŘENO. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

UPOZORNĚNÍ !!!

Dětské středisko v Budyni n.O. paní MUDr. Mašková oznamuje uzavření ordinace od 1.8.2018 do 12.8.2018 z důvodu dovolené. Zastupuje dětské středisko v Libochovicích.

UPOZORNĚNÍ !!!

Ve STŘEDU 25.7.2018 bude Obecní úřad v Martiněvsi z technických důvodů UZAVŘEN.
Děkujeme za pochopení.

5. ročník krajské výstavy psů v Martiněvsi

Vážení občané.
Srdečně vás všechny zveme na pátý ročník krajské výstavy psů všech plemen mimo německých ovčáků, která se koná pod záštitou Českomoravské kynologické unie. Výstava psů proběhne v sobotu 21. července v areálu sportovního hřiště v Martiněvsi od 10 hodin. Máte možnost shlédnout plemena psů ve všech věkových kategoriích, a to od štěňat až po veterány. Vstupné je zdarma.
Těšíme se na vaši účast.

Letní kino v Charvatcích

Letní kino v Charvatcích

Vstup zdarma. Všichni jste srdečně zváni.

V případě nepříznivého počasí se promítání uskuteční v kulturním domě v Charvatcích.

Ztratil se pes jménem Kuba - více informace zde.

Ztratil se pes jménem Kuba - více informace zde.

V obci Radovesice, okr. Litoměřice se 30.6. ztratil 10 let starý tetovaný a čipovaný jagterier!!!

Pokud byste o něm získali jakékoliv informace, zavolejte nám prosím na naše telefonní čísla +420737272672, případně napište na email prochalen@seznam.cz
Kuba je 10 let starý pes. Na jméno slyší. Váží 10,5 kg. Má modro žlutý obojek s telefonním číslem. Má čip (203098100268332 ) i tetování (18299 ). Není kastrovaný. Pro lidi není nebezpečný. Je společenský a zvyklý v domě.


UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

Ve středu 25.7.2018 dojde v obci Martiněves a Pohořice k přerušení dodávky elektrické energie od 7.00 hod. do 19.00 hod.

V pátek 27.7.2018 dojde v obci Radešín k přerušení elektrické energie od 7:00 hod. do 19:00 hod.

Ve středu 8.8.2018 dojde v obci Radešín k přerušení elektrické energie od 7:00 hod. do 19:00 hod.

Rozpočtová změna č. 3

- rozpočtová změna č. 3- rozpočtová změna č. 3

Záměr o pronájmu části p.p.č. 1517/1 v k.ú. Martiněves u Libochovic

- záměr- záměr

13. zasedání Zastupitelstva ÚK v V. volebním období 2016 - 2020.

- pozvánka na pondělí 25.6.2018- pozvánka na pondělí 25.6.2018

UPOZORNĚNÍ !!!

Ve STŘEDU 13.6.2018 bude Obecní úřad v Martiněvsi z technických důvodů UZAVŘEN.

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018

-  změny občanské průkazy- změny občanské průkazy

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018

- změny cestovní pasy ve zkrácených lhůtách- změny cestovní pasy ve zkrácených lhůtách

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Martiněves

- pozvánka na 12.6.2018- pozvánka na 12.6.2018

Státní pozemkový úřad pobočka Litoměřice - veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení řízení o komplex.pozem.úpr. v k.ú. CharvatceOznámení o zahájení řízení o komplex.pozem.úpr. v k.ú. Charvatce

Státní pozemkový úřad pobočka Litoměřice - veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení řízení o komplex.pozem.úpr. v k.ú. RadešínOznámení o zahájení řízení o komplex.pozem.úpr. v k.ú. Radešín

Finanční úřad pro Ústecký kraj

Veřejná vyhláškaVeřejná vyhláška

POZOR - uzavírka silnice II/608 v Doksanech z důvodu rekonstrukce mostu plánovaná na období od 9.4.2018 do 12.8.2018

- informace o mimořádných změnách na linkách DÚK- informace o mimořádných změnách na linkách DÚK

- jízdní řád- jízdní řád

Výzva pro podání nabídky - Oprava chodníku na p.p.č. 1027/1, 1517/1, 1584/12, 1028 v k.ú. Martiněves u Libochovic

výzva k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikacevýzva k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace

návrh smlouvy o dílonávrh smlouvy o dílo

vzorové řezyvzorové řezy

situacesituace

slepý položkový rozpočetslepý položkový rozpočet

technická zprávatechnická zpráva

Rozpočtová změna č. 2

- Rozpočtová změna č. 2- Rozpočtová změna č. 2

Rozpočtová změna č. 1

- Rozpočtová změna č. 1- Rozpočtová změna č. 1

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

- seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem- seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Oznámení o ukončení činnosti v ordinaci praktického zubního lékaře

- MUDr. Alena Svobodová- MUDr. Alena Svobodová

Odročení elektronické dražby

- č.j. 124 EX 8763/07-275- č.j. 124 EX 8763/07-275

Sdružení obcí pro nakládání s odpady

- Rozpočtové opatření č. 3/2017ze dne 15.12.2017- Rozpočtové opatření č. 3/2017ze dne 15.12.2017

Rozpočtová změna č. 8.

- rozpočtová změna č. 8- rozpočtová změna č. 8

Rozpočet Mateřské školy Martiněves na rok 2018

- Rozpočet Mateřské školy Martiněves na rok 2018- Rozpočet Mateřské školy Martiněves na rok 2018

Střednědobý výhled Mateřské školy Martiněves na roky 2018 - 2020

- Střednědobý výhled Mateřské školy Martiněves na roky 2018 - 2020- Střednědobý výhled Mateřské školy Martiněves na roky 2018 - 2020

Rozpočet obce Martiněves na rok 2018

- Rozpočet obce Martiněves na rok 2018- Rozpočet obce Martiněves na rok 2018

Dražební vyhláška

- 063 EX 3590/04-224/dr.- 063 EX 3590/04-224/dr.

Sdružení obcí pro nakládání s odpady

- oznámení- oznámení

Návrh střednědobého výhledu Mateřské školy Martiněves na roky 2018-2020

Návrh střednědobého výhledu Mateřské školy Martiněves na roky 2018-2020Návrh střednědobého výhledu Mateřské školy Martiněves na roky 2018-2020

Návrh rozpočtu Mateřské školy Martiněves na rok 2018

- Návrh rozpočtu Mateřské školy Martiněves na rok 2018- Návrh rozpočtu Mateřské školy Martiněves na rok 2018

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY!

Na Obecním úřadě v Martiněvsi vybíráme poplatky za psa. Poplatek za jednoho psa je 50,-- Kč a za každého dalšího 100,-- Kč. Poplatky za psa je nutné zaplatit do 31.3.2018.


Návrh střednědobého výhledu obce Martiněves na období 2018 - 2021

- Návrh střednědobého výhledu obce Martiněves na období 2018 - 2021- Návrh střednědobého výhledu obce Martiněves na období 2018 - 2021

Návrh rozpočtu obce Martiněves na rok 2018 + výkaz Fin2-12M

- výkaz Fin2-12M- výkaz Fin2-12M

- Návrh rozpočtu obce Martiněves na rok 2018- Návrh rozpočtu obce Martiněves na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje

- Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018- Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Dražební vyhláška

- 142 EX 02094/16-223- 142 EX 02094/16-223

Dražební vyhláška

- 124 EX 8763/07-239- 124 EX 8763/07-239

Veřejná vyhláška

- opatření obecné povahy- opatření obecné povahy

Rozpočtová změna č. 7

- rozpočtová změna č. 7- rozpočtová změna č. 7

Usnesení o odročení elektronické dražby

- č.j. 124 EX 1134/11-528- č.j. 124 EX 1134/11-528

Dražební vyhláška

- č.j. 031 Ex 1506/16 - 111- č.j. 031 Ex 1506/16 - 111

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu v obci Charvatce

- a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí- a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Tři rozpočtové změny

- v objemu 4.900 tis. Kč- v objemu 4.900 tis. Kč

Nařízení dražebního jednání

č.j. 124EX 1134/11-462č.j. 124EX 1134/11-462

UPOZORNĚNÍ !

Jednání 18. zasedání Zastupitelstva obce Martiněves, které se mělo konat dne 27. 7. 2017 se RUŠÍ.


Tři rozpočtové změny

- v objemu 360 tis. Kč- v objemu 360 tis. Kč

Návrh tří rozpočtových změn

- v objemu 360 tis. Kč- v objemu 360 tis. Kč

Dražební vyhláška

- č.j. 142 EX 02094/16-179- č.j. 142 EX 02094/16-179

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu v obci Charvatce

- přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby- přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje

- Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 - 2020- Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 - 2020

Závěrečný účet Ústeckého kraje

- Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016- Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016

Elektronická dražba

- č.j. 112 EX 7810/12-56- č.j. 112 EX 7810/12-56

Elektronická dražba

- č.j. 112 EX 7810/12-55- č.j. 112 EX 7810/12-55

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu v obci Radešín

- a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí- a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Dražební vyhláška

- č. CS/DD/8/17- č. CS/DD/8/17

Mateřská škola Martiněves

- vyhlášení přijímacího řízení- vyhlášení přijímacího řízení

Vyúčtování výpočtu ceny

pro vodné a stočné za rok 2016pro vodné a stočné za rok 2016

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu v obci Martiněves

a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutía jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Finanční úřad Roudnice nad Labem

- daň z nemovitých věcí na rok 2017- daň z nemovitých věcí na rok 2017

Střednědobý výhled rozpočtu obce Martiněves

- Střednědobý výhled rozpočtu obce Martiněves - rok 2018 - 2021- Střednědobý výhled rozpočtu obce Martiněves - rok 2018 - 2021

ROZPOČET OBCE MARTINĚVES NA ROK 2017

- Rozpočet obce Martiněves na rok 2017- Rozpočet obce Martiněves na rok 2017

Návrh rozpočtu a výdajů na rok 2017 - Sdružení obcí pro nakládání s odpady

- Návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2017- Návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2017

Oznámení o zamýšleném převodu

- st. p.č. 322 v k.ú Charvatce u Martiněvsi- st. p.č. 322 v k.ú Charvatce u Martiněvsi

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Skládka pro sběr bioodpadu a objemného odpadu v Martiněvsi - otevřena od 11.4.2018

- otevírací doba- otevírací doba

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Martiněves

- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Martiněves- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Martiněves

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání

- č.j. 124 EX 1134/11-373- č.j. 124 EX 1134/11-373

Návrh rozpočtu obce Martiněves na rok 2017

- Návrh rozpočtu obce Martiněves na rok 2017- Návrh rozpočtu obce Martiněves na rok 2017

Informace o schváleném rozpočtu obce Martiněves na rozpočtový rok 2016

- informace o schváleném rozpočtu obce Martiněves na rozpočtový rok 2016- informace o schváleném rozpočtu obce Martiněves na rozpočtový rok 2016

INFORMACE PRO OBČANY OBCE RADEŠÍN.

Sběrné místo pro sběr nepotřebného textilu, obuvi a hraček je v obci Radešín v MÍSTNÍ KNIHOVNĚ každé pondělí od 17.00 hod. do 19.00 hod.
Prosíme, přinášejte pouze věci čisté, vyprané, suché a ještě použitelné. Zabalte je do igelitového pytle či tašky. Boty svažte tkaničkami k sobě nebo je také zabalte.
Vaše vyřazené šatstvo a další textil jdou na charitu.


Dražební vyhláška

- 099 EX 5384/10-109- 099 EX 5384/10-109

Nařízení Státní veterinární správy

- ukončení mimořádného veterinárního opatření - ukončení mimořádného veterinárního opatření

dražební vyhláška

- č.j. 111Ex3041/11-36- č.j. 111Ex3041/11-36

Exekuční příkaz

- č.j. 052 EX 2591/16-18- č.j. 052 EX 2591/16-18

Exekuční příkaz

- č.j. 094 EX 05354/16-032- č.j. 094 EX 05354/16-032

Exekuční příkaz

- spis.zn. 111 EX 3041/11-11- spis.zn. 111 EX 3041/11-11

Návrh Komunitního plánu sociálních služeb na období 2017 - 2020 v ORP Roudnice nad Labem

- návrh KP ORP Roudnice nad Labem- návrh KP ORP Roudnice nad Labem

- informace k připomínkovacímu procesu PK ORP Roudnice nad Labem- informace k připomínkovacímu procesu PK ORP Roudnice nad Labem

-připomínkovací formulář-připomínkovací formulář

Nařízení dražební jednání

- č.j. 124 EX 1134/11-282- č.j. 124 EX 1134/11-282

Dražební vyhláška

- dražba nemovité věci- dražba nemovité věci

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Volby do zastupitelstev krajů - 7. a 8. října 2016

-výsledky hlasování-výsledky hlasování

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY ČÁSTI OBCE RADEŠÍN

- oznámení o přerušení dodávky vody dne 10. 8. 2016- oznámení o přerušení dodávky vody dne 10. 8. 2016

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY ČÁSTI OBCE POHOŘICE

- oznámení o přerušení dodávky vody dne 11. 8. 2016- oznámení o přerušení dodávky vody dne 11. 8. 2016

Závěrečný účet

Ústeckého kraje za rok 2015Ústeckého kraje za rok 2015

OZNÁMENÍ - Provozování neveřejné čerpací stanice PHM - Radešín u Martiněvsi

OZNÁMENÍ - Provozování neveřejné čerpací stanice PHM - Radešín u Martiněvsi

Dokumenty jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v Martiněvsi:
PO: 7.00 - 17.00
ST: 7.00 - 17.00

Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení.


Otevírací doba pro sběr BIOODPADU a OBJEMNÉHO ODPADU (na bývalé skladce Martiněves)


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy

- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

OBECNÍ ZNAK A VLAJKA

- výsledky hlasování


Oznámení o zahájení územního řízení

- - "Revitalizace Močidelského údolí - Mšené-lázně"

PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU

Obec Martiněves pronajme obecní byt o velikosti 1+1 (53,7 m2) v Charvatcích čp. 2 (bývalá škola). Více informací se dozvíte na tel. č. 416 866 044 nebo na obecním úřadě.


Podklady pro schválení účetní závěrky MŠ Martiněves p.o. za rok 2015

- Rozvaha MŠ- Rozvaha MŠ

- Výsledovka MŠ- Výsledovka MŠ

- Příloha MŠ- Příloha MŠ

Návrh rozpočtu obce Martiněves na rok 2016

Návrh rozpočtu obce Martiněves na rok 2016Návrh rozpočtu obce Martiněves na rok 2016

ZÁPIS DO MŠ MARTINĚVES PRO ŠKOLNÍ ROK 2016-2017


LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA V ROUDNICI NAD LABEM

- změna ordinační doby - změna ordinační doby

Dražební vyhláška

- 134 EX 07556/12-427- 134 EX 07556/12-427

INFORMACE PRO OBČANY

Nová služba Finanční správy - placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO!


Dražební vyhláška

- 120 EX 6075/14-95- 120 EX 6075/14-95

Dostavba "Kanalizace Martiněves + Radešín - závěrečná etapa"

Obec Martiněves vypsala výběrové řízení :
na dostavbu akce "Kanalizace Martiněves + Radešín - závěrečná etapa"

Více informaci naleznete na stránkách :
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-martineves

datum zveřejnění: 19.10.2015


Dražební vyhláška

- 074 EX 22955/10 - 113- 074 EX 22955/10 - 113

Dražební vyhláška

- 124 EX 4094/13-76- 124 EX 4094/13-76

Nařízení města Roudnice nad Labem č. 5/2015

o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnovo záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Veřejná zakázka Kanalizace Martiněves + Radešín - záv. etapa

datum: 7.7.2015

Zadavatel obec Martiněves vypsala veřejnou zakázku na stavební práce - dostavba kanalizace.
Název veřejné zakázky: Kanalizace Martiněves + Radešín - závěrečná etapa.

Bližší informace naleznete na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-martineves

Dražební vyhláška

134 EX 07556/12 - 343134 EX 07556/12 - 343

Mateřská škola Martiněves

nabízí volná místa pro školní rok 2015/2016.


Dražební vyhláška

124 EX 1134/11-187124 EX 1134/11-187

Závěrečný účet

Ústeckého kraje za rok 2014Ústeckého kraje za rok 2014

Dražební vyhláška

134 EX 07556/12 - 335134 EX 07556/12 - 335

Mateřská škola Martiněves

 výsledky příjímacího řízení výsledky příjímacího řízení

VÝVOZ FEKÁLIÍ

Vývoz fekálií proběhne v tyto dny: 15.3., 29.3., 12.4., 26.4.,10.5., poslední vývoz 24.5. 2018
Od 1.6.2018 se již fekálie NEVYVÁŽÍ !!!


VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE MARTINĚVES 2014

Výsledky volebVýsledky voleb

Schválení účetní závěrky obce Martiněves a MŠ Martiněves p.o.

informaceinformace

rozvaharozvaha

výkaz zisku a ztrátyvýkaz zisku a ztráty

přílohapříloha

Volby do Evropského parlamentu 2014

Výsledky hlasováníVýsledky hlasování

Návrh rozpočtu obce Martiněves na rok 2014

Návrh rozpočtu obce Martiněves na rok 2014Návrh rozpočtu obce Martiněves na rok 2014

Závěrečný účet

Ústeckého kraje za rok 2012Ústeckého kraje za rok 2012

Pronájem obecního bytu v Charvatcích čp. 2 - přízemí

více informací viz. příloha nebo na tel. č. 733 196 232 nebo 416 866 044,více informací viz. příloha nebo na tel. č. 733 196 232 nebo 416 866 044,

Pronájem obecních bytů v Charvatcích čp. 2 - přízemí

více informací viz. příloha nebo na tel. č. 733 196 232, 416 866 044,více informací viz. příloha nebo na tel. č. 733 196 232, 416 866 044,

Pronájem obecních bytů v Charvatcích čp. 2 - přízemí

více informací viz. příloha nebo na tel. č. 733 196 232, 416 866 044,více informací viz. příloha nebo na tel. č. 733 196 232, 416 866 044,

Návrh rozpočtu obce Martiněves na rok 2013

Návrh rozpočtu obce Martiněves na rok 2013Návrh rozpočtu obce Martiněves na rok 2013

Obecní úřad Martiněves, copyright 2006-2018

Created by © 2009 - 2019 Chabera tvorba stránek