Archiv

Rozpočtová změna č. 8.

- rozpočtová změna č. 8- rozpočtová změna č. 8

Návrh střednědobého výhledu Mateřské školy Martiněves na roky 2018-2020

Návrh střednědobého výhledu Mateřské školy Martiněves na roky 2018-2020Návrh střednědobého výhledu Mateřské školy Martiněves na roky 2018-2020

Návrh rozpočtu Mateřské školy Martiněves na rok 2018

- Návrh rozpočtu Mateřské školy Martiněves na rok 2018- Návrh rozpočtu Mateřské školy Martiněves na rok 2018

Návrh střednědobého výhledu obce Martiněves na období 2018 - 2021

- Návrh střednědobého výhledu obce Martiněves na období 2018 - 2021- Návrh střednědobého výhledu obce Martiněves na období 2018 - 2021

Návrh rozpočtu obce Martiněves na rok 2018

- Návrh rozpočtu obce Martiněves na rok 2018- Návrh rozpočtu obce Martiněves na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje

- Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018- Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Dražební vyhláška

- 142 EX 02094/16-223- 142 EX 02094/16-223

Dražební vyhláška

- 124 EX 8763/07-239- 124 EX 8763/07-239

Veřejná vyhláška

- opatření obecné povahy- opatření obecné povahy

Rozpočtová změna č. 7

- rozpočtová změna č. 7- rozpočtová změna č. 7

Usnesení o odročení elektronické dražby

- č.j. 124 EX 1134/11-528- č.j. 124 EX 1134/11-528

Dražební vyhláška

- č.j. 031 Ex 1506/16 - 111- č.j. 031 Ex 1506/16 - 111

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu v obci Charvatce

- a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí- a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Tři rozpočtové změny

- v objemu 4.900 tis. Kč- v objemu 4.900 tis. Kč

Nařízení dražebního jednání

č.j. 124EX 1134/11-462č.j. 124EX 1134/11-462

UPOZORNĚNÍ !

Jednání 18. zasedání Zastupitelstva obce Martiněves, které se mělo konat dne 27. 7. 2017 se RUŠÍ.


Tři rozpočtové změny

- v objemu 360 tis. Kč- v objemu 360 tis. Kč

Návrh tří rozpočtových změn

- v objemu 360 tis. Kč- v objemu 360 tis. Kč

Dražební vyhláška

- č.j. 142 EX 02094/16-179- č.j. 142 EX 02094/16-179

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu v obci Charvatce

- přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby- přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje

- Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 - 2020- Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 - 2020

Závěrečný účet Ústeckého kraje

- Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016- Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016

Elektronická dražba

- č.j. 112 EX 7810/12-56- č.j. 112 EX 7810/12-56

Elektronická dražba

- č.j. 112 EX 7810/12-55- č.j. 112 EX 7810/12-55

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu v obci Radešín

- a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí- a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Dražební vyhláška

- č. CS/DD/8/17- č. CS/DD/8/17

Mateřská škola Martiněves

- vyhlášení přijímacího řízení- vyhlášení přijímacího řízení

Vyúčtování výpočtu ceny

pro vodné a stočné za rok 2016pro vodné a stočné za rok 2016

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu v obci Martiněves

a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutía jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Finanční úřad Roudnice nad Labem

- daň z nemovitých věcí na rok 2017- daň z nemovitých věcí na rok 2017

Střednědobý výhled rozpočtu obce Martiněves

- Střednědobý výhled rozpočtu obce Martiněves - rok 2018 - 2021- Střednědobý výhled rozpočtu obce Martiněves - rok 2018 - 2021

ROZPOČET OBCE MARTINĚVES NA ROK 2017

- Rozpočet obce Martiněves na rok 2017- Rozpočet obce Martiněves na rok 2017

Návrh rozpočtu a výdajů na rok 2017 - Sdružení obcí pro nakládání s odpady

- Návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2017- Návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2017

Oznámení o zamýšleném převodu

- st. p.č. 322 v k.ú Charvatce u Martiněvsi- st. p.č. 322 v k.ú Charvatce u Martiněvsi

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Skládka pro sběr bioodpadu a objemného odpadu v Martiněvsi

- otevírací doba- otevírací doba

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Martiněves

- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Martiněves- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Martiněves

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání

- č.j. 124 EX 1134/11-373- č.j. 124 EX 1134/11-373

Návrh rozpočtu obce Martiněves na rok 2017

- Návrh rozpočtu obce Martiněves na rok 2017- Návrh rozpočtu obce Martiněves na rok 2017

Informace o schváleném rozpočtu obce Martiněves na rozpočtový rok 2016

- informace o schváleném rozpočtu obce Martiněves na rozpočtový rok 2016- informace o schváleném rozpočtu obce Martiněves na rozpočtový rok 2016

Dražební vyhláška

- 099 EX 5384/10-109- 099 EX 5384/10-109

Nařízení Státní veterinární správy

- ukončení mimořádného veterinárního opatření - ukončení mimořádného veterinárního opatření

dražební vyhláška

- č.j. 111Ex3041/11-36- č.j. 111Ex3041/11-36

Exekuční příkaz

- č.j. 052 EX 2591/16-18- č.j. 052 EX 2591/16-18

Exekuční příkaz

- č.j. 094 EX 05354/16-032- č.j. 094 EX 05354/16-032

Exekuční příkaz

- spis.zn. 111 EX 3041/11-11- spis.zn. 111 EX 3041/11-11

Návrh Komunitního plánu sociálních služeb na období 2017 - 2020 v ORP Roudnice nad Labem

- návrh KP ORP Roudnice nad Labem- návrh KP ORP Roudnice nad Labem

- informace k připomínkovacímu procesu PK ORP Roudnice nad Labem- informace k připomínkovacímu procesu PK ORP Roudnice nad Labem

-připomínkovací formulář-připomínkovací formulář

Nařízení dražební jednání

- č.j. 124 EX 1134/11-282- č.j. 124 EX 1134/11-282

Dražební vyhláška

- dražba nemovité věci- dražba nemovité věci

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Volby do zastupitelstev krajů - 7. a 8. října 2016

-výsledky hlasování-výsledky hlasování

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY ČÁSTI OBCE RADEŠÍN

- oznámení o přerušení dodávky vody dne 10. 8. 2016- oznámení o přerušení dodávky vody dne 10. 8. 2016

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY ČÁSTI OBCE POHOŘICE

- oznámení o přerušení dodávky vody dne 11. 8. 2016- oznámení o přerušení dodávky vody dne 11. 8. 2016

Závěrečný účet

Ústeckého kraje za rok 2015Ústeckého kraje za rok 2015

OZNÁMENÍ - Provozování neveřejné čerpací stanice PHM - Radešín u Martiněvsi

OZNÁMENÍ - Provozování neveřejné čerpací stanice PHM - Radešín u Martiněvsi

Dokumenty jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v Martiněvsi:
PO: 7.00 - 17.00
ST: 7.00 - 17.00

Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení.


Otevírací doba pro sběr BIOODPADU a OBJEMNÉHO ODPADU (na bývalé skladce Martiněves)


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy

- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

OBECNÍ ZNAK A VLAJKA

- výsledky hlasování


Oznámení o zahájení územního řízení

- - "Revitalizace Močidelského údolí - Mšené-lázně"

PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU

Obec Martiněves pronajme obecní byt o velikosti 1+1 (53,7 m2) v Charvatcích čp. 2 (bývalá škola). Více informací se dozvíte na tel. č. 416 866 044 nebo na obecním úřadě.


Podklady pro schválení účetní závěrky MŠ Martiněves p.o. za rok 2015

- Rozvaha MŠ- Rozvaha MŠ

- Výsledovka MŠ- Výsledovka MŠ

- Příloha MŠ- Příloha MŠ

Návrh rozpočtu obce Martiněves na rok 2016

Návrh rozpočtu obce Martiněves na rok 2016Návrh rozpočtu obce Martiněves na rok 2016

ZÁPIS DO MŠ MARTINĚVES PRO ŠKOLNÍ ROK 2016-2017


LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA V ROUDNICI NAD LABEM

- změna ordinační doby - změna ordinační doby

Dražební vyhláška

- 134 EX 07556/12-427- 134 EX 07556/12-427

INFORMACE PRO OBČANY

Nová služba Finanční správy - placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO!


Dražební vyhláška

- 120 EX 6075/14-95- 120 EX 6075/14-95

Dostavba "Kanalizace Martiněves + Radešín - závěrečná etapa"

Obec Martiněves vypsala výběrové řízení :
na dostavbu akce "Kanalizace Martiněves + Radešín - závěrečná etapa"

Více informaci naleznete na stránkách :
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-martineves

datum zveřejnění: 19.10.2015


Dražební vyhláška

- 074 EX 22955/10 - 113- 074 EX 22955/10 - 113

Dražební vyhláška

- 124 EX 4094/13-76- 124 EX 4094/13-76

Nařízení města Roudnice nad Labem č. 5/2015

o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnovo záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Veřejná zakázka Kanalizace Martiněves + Radešín - záv. etapa

datum: 7.7.2015

Zadavatel obec Martiněves vypsala veřejnou zakázku na stavební práce - dostavba kanalizace.
Název veřejné zakázky: Kanalizace Martiněves + Radešín - závěrečná etapa.

Bližší informace naleznete na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-martineves

Dražební vyhláška

134 EX 07556/12 - 343134 EX 07556/12 - 343

Mateřská škola Martiněves

nabízí volná místa pro školní rok 2015/2016.


Dražební vyhláška

124 EX 1134/11-187124 EX 1134/11-187

Závěrečný účet

Ústeckého kraje za rok 2014Ústeckého kraje za rok 2014

Dražební vyhláška

134 EX 07556/12 - 335134 EX 07556/12 - 335

Mateřská škola Martiněves

 výsledky příjímacího řízení výsledky příjímacího řízení

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE MARTINĚVES 2014

Výsledky volebVýsledky voleb

Schválení účetní závěrky obce Martiněves a MŠ Martiněves p.o.

informaceinformace

rozvaharozvaha

výkaz zisku a ztrátyvýkaz zisku a ztráty

přílohapříloha

Volby do Evropského parlamentu 2014

Výsledky hlasováníVýsledky hlasování

Návrh rozpočtu obce Martiněves na rok 2014

Návrh rozpočtu obce Martiněves na rok 2014Návrh rozpočtu obce Martiněves na rok 2014

Závěrečný účet

Ústeckého kraje za rok 2012Ústeckého kraje za rok 2012

Pronájem obecního bytu v Charvatcích čp. 2 - přízemí

více informací viz. příloha nebo na tel. č. 733 196 232 nebo 416 866 044,více informací viz. příloha nebo na tel. č. 733 196 232 nebo 416 866 044,

Pronájem obecních bytů v Charvatcích čp. 2 - přízemí

více informací viz. příloha nebo na tel. č. 733 196 232, 416 866 044,více informací viz. příloha nebo na tel. č. 733 196 232, 416 866 044,

Pronájem obecních bytů v Charvatcích čp. 2 - přízemí

více informací viz. příloha nebo na tel. č. 733 196 232, 416 866 044,více informací viz. příloha nebo na tel. č. 733 196 232, 416 866 044,

Návrh rozpočtu obce Martiněves na rok 2013

Návrh rozpočtu obce Martiněves na rok 2013Návrh rozpočtu obce Martiněves na rok 2013Obecní úřad Martiněves, copyright 2006-2012

Created by © 2009 - 2012 Chabera tvorba stránek
vysokozdvižné vozíky ALS-Euro s.r.o. Prestiz s.r.o.