Úřední deska

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., soudní exekutor

- zrušení dražebního jednání- zrušení dražebního jednání

Dražbyprost s.r.o., Mírové náměstí 2, 400 01 Ústí nad Labem

- dražební vyhláška- dražební vyhláška

Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků

- VPS o projednávání přestupků uzavřená s městem Roudnice n.L.- VPS o projednávání přestupků uzavřená s městem Roudnice n.L.

Záměr o prodeji části p.p.č. 1516/1 v k.ú. Martiněves u Libochovic

- záměr- záměr

Rozpočtová změna č. 6/2019

- rozpočtová změna č. 6/2019- rozpočtová změna č. 6/2019

Rozpočtová změna č. 5/2019

- rozpočtová změna č. 5/2019- rozpočtová změna č. 5/2019

Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 9, 182 11 Praha 8

Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2019Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2019

Rozpočtová změna č. 4/2019

- rozpočtová změna č. 4/2019- rozpočtová změna č. 4/2019

Žádost.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručena povinnému subjektu 4.6. 2019.

Dotaz žadatele:
………. Žádám o poskytnutí informace o tom, zda Vaše obec byla ke dni 13. října 2006 akcionářem společnosti Severočeská Plynárenská, a.s. (dnes innogy Energie, s.r.o.) se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 (dnes Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10), IČO: 499 03 209 (dále jen "Společnost") z titulu vlastnictví akcií z jakékoli z emisí akcí emitovaných Společností (ISIN CZ 0005092452 a 770950001881).
Pokud Vaše obec byla akcionářem Společnosti k datu 13. října 2006, žádám současně o poskytnutí informace o počtu akcií Společnosti, které Vaše obec k uvedenému datu vlastnila.
Odpověď:
Na základě Vaší žádosti evidované pod č.j. 658/2019/OÚ/DS ze dne 4.6.2019 o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme, že OBEC MARTINĚVES, IČ 00264024 nebyla ke dni 13. říjnu 2006 akcionářem společnosti Severočeská Plynárenská, a.s. (dnes innogy Energie, s.r.o.), se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 (dnes Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10), IČO 499 03 209.

Rozpočtová změna č. 3/2019

- rozpočtová změna č. 3/2019- rozpočtová změna č. 3/2019

SONO, Čížkovice - Želechovice 48, 410 02 Lovosice

- Oznámení o zveřejnění č. 2- Oznámení o zveřejnění č. 2

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

- Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy- Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

- Příloha č. 1 tohoto opatření- Příloha č. 1 tohoto opatření

Rozpočtová změna č. 2/2019

- rozpočtová změna č. 2/2019- rozpočtová změna č. 2/2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

- seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem- seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Rozpočtová změna č. 1/2019

- rozpočtová změna č. 1/2019- rozpočtová změna č. 1/2019

Rozpočet Mateřské školy Martiněves p.o. na rok 2019

- rozpočet Mateřské školy Martiněves p.o. na rok 2019- rozpočet Mateřské školy Martiněves p.o. na rok 2019

Žádost.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručena povinnému subjektu 3.1. 2019.

Dotaz žadatele:
„ …….. žádám o zpřístupnění následujících informací:
1. Vykonává obec/město na pohřebišti/ích činnosti podle zák. č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví, ve znění zák. č. 193/2017 sb., vlastními zaměstnanci (podle zákoníku práce č. 262/2006 Sb.), vlastními společnostmi nebo osobami/dodavateli objednanými podle jiných zákonů?
2. Konají-li na pohřebišti/ích práce zaměstnanci obce či její společnosti, byli proškoleni o dodržování zákonných pravidel/povinností při kopání hrobů na pohřebišti?
3. Pokud byli proškoleni, kdy naposledy?
4. Pokud nebyli proškoleni, proč?
5. Jaká opatření provádí/zajišťuje obec/město k důslednému dodržování ustanovení dotčených zákonů v popsaných směrech?
6. Má obec/město ve svém vlastnictví řádné a provozuschopné pažení svislých stěn hrobů, jakož i další zařízení – např. nášlapy atd.?
7. Pokud nemá vlastní pažení svislých stěn hrobů atd., jak je zajištěno plnění esenciálních zákonných požadavků?
8. Má obec/město aktualizovaný/aktuální řád pohřebiště nebo dosud platný původní řád pohřebiště ve znění do 31.8.2017 a kde jsou/ je ten který zveřejněn/y?“
Odpověď:
Na základě Vaší žádosti evidované pod č.j. 8/2019/OÚ/DS ze dne 3.1.2019 o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme, že odpověď na bod 1. až 7. je záporná (NE); odpověď na bod 8. ANO - na webových stránkách obce.

SONO, Čížkovice - Želechovice 48, 410 02 Lovosice

- oznámení o zveřejnění- oznámení o zveřejnění

Rozpočet obce Martiněves na rok 2019

- rozpočet na rok 2019- rozpočet na rok 2019

Žádost.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručena povinnému subjektu 25.6.2018.
Dotaz žadatele:
„ …….. žádám o zpřístupnění následujících informací: seznam právnických osob, která mají dluh vůči obci, jenž je po datu splatnosti alespoň 300 dnů.“
Odpověď:
Na základě Vaší žádosti evidované pod č.j. 644/2018/OÚ/DS ze dne 25.6.2018 o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám sdělujeme, že OBEC MARTINĚVES, IČ 00264024 neeviduje žádnou právnickou osobu, která by měla dluh vůči obci po datu splatnosti alespoň 300 dnů.

Střednědobý výhled obce Martiněves na období 2018 - 2021

- Střednědobý výhled obce Martiněves na období 2018 - 2021- Střednědobý výhled obce Martiněves na období 2018 - 2021

Milan APELTAUER
Masarykova 1479
413 01 Roudnice nad Labem

tel. 739 032 784


!!!! ZÁKAZ !!!!

Upozorňujeme občany na ZÁKAZ kácení stromů v obecních lesich bez povolení Obecního úřadu v Martiněvsi.


Hřbitov v Charvatcích

Hřbitov v Charvatcích

Otevírací doba: 7.30 - 19.00 hod.


Obecní úřad Martiněves, copyright 2006-2018

Created by © 2009 - 2019 Chabera tvorba stránek