Obce v okolí

Obec Kamýk

Obec Kamýk

Obec Kamýk leži na okraji staré sídlení oblastí reprezentované v nejbližším okolí prehistorickými sídlišti ve Velkých Žernosekách a v Libochovanech, s velkým hradištěm uprostřed mezi nimi. Nad obcí, na návrší „na Láskách“, byly před r. 1898 nalezeny předměty z mladší doby bronzové. Pak v r. 1898 tamtéž byl vyzvednut bronzový depot uložený v koflíku, obsahující 57 předmětů z pozdní doby bronzové. Byly nalezeny depoty mincí – 40 denárů knížete Jindřicha Břetislava Přemysla Otakara II atd.


Obec Nové Dvory

Obec Nové Dvory

Osada Mury nedaleko Hostěnic, starodávného sídla Skrčků podle praehistorických nálezů, založena byla jistě v šerém dávnověku při levém břehu řeky Ohře našimi předky. Již tajemné jméno Mury svědčí o jejím stáří. Byl tu založen kostelíček ku cti sv. Klimenta asi koncem 10. století, svědčící na kult prvých slovanských apoštolů Cyrila a Metoděje. Také to dokazuje nedávno objevený hřbitov na polích sousedů novodvorských při pravém břehu Ohře blízko bývalých Mur s nesčetnými kostrami z první doby pohanské, užívaný až do zániku staré osady.


Obec Dušníky

Obec Dušníky

Osada Zádušníky leží asi 5 km od Roudnice N/L.První záznam pochází z roku 1226. Protože vznikla na zádušním pozemku,byla pojmenována-Zádušníky. Obec Dušníky znamená ves dušníků, v níž žili Dušníci-poddaní na pozemku zádušním. Dušníky původně patřívaly knížatům českým současně s panstvím budyňským. Při založení kláštera doksanského roku 1141 daroval král Vladislav tomuto polovinu Dušník a to statky dolní.Horní strana se dvorem panským,zvaným Náprava,přecházela v držení různých vladyckých rodin...


Obecní úřad Martiněves, copyright 2006-2018

Created by © 2009 - 2019 Chabera tvorba stránek