Charvatce

Z historie i současnosti obce Charvatce

01.04. 2008
Z historie i současnosti obce CharvatceCharvatce

V literatuře jsou Charvatce uváděny jako zemědělská vesnice pravěkého původu
připomínaná od roku 1301.
Historický vývoj obce téměř vždy souvisel s vývojem Martiněvse a Pohořic. Později i
obecní zastupitelstvo bylo společné pro Charvatce, Martiněves a Pohořice. Avšak 19. 3. 1926
se obec Charvatce odloučila .....
Obecní úřad Martiněves, copyright 2006-2018

Created by © 2009 - 2019 Chabera tvorba stránek