Úřední deska

Žádost.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručena povinnému subjektu 3.1. 2019.

Dotaz žadatele:
„ …….. žádám o zpřístupnění následujících informací:
1. Vykonává obec/město na pohřebišti/ích činnosti podle zák. č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví, ve znění zák. č. 193/2017 sb., vlastními zaměstnanci (podle zákoníku práce č. 262/2006 Sb.), vlastními společnostmi nebo osobami/dodavateli objednanými podle jiných zákonů?
2. Konají-li na pohřebišti/ích práce zaměstnanci obce či její společnosti, byli proškoleni o dodržování zákonných pravidel/povinností při kopání hrobů na pohřebišti?
3. Pokud byli proškoleni, kdy naposledy?
4. Pokud nebyli proškoleni, proč?
5. Jaká opatření provádí/zajišťuje obec/město k důslednému dodržování ustanovení dotčených zákonů v popsaných směrech?
6. Má obec/město ve svém vlastnictví řádné a provozuschopné pažení svislých stěn hrobů, jakož i další zařízení – např. nášlapy atd.?
7. Pokud nemá vlastní pažení svislých stěn hrobů atd., jak je zajištěno plnění esenciálních zákonných požadavků?
8. Má obec/město aktualizovaný/aktuální řád pohřebiště nebo dosud platný původní řád pohřebiště ve znění do 31.8.2017 a kde jsou/ je ten který zveřejněn/y?“
Odpověď:
Na základě Vaší žádosti evidované pod č.j. 8/2019/OÚ/DS ze dne 3.1.2019 o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme, že odpověď na bod 1. až 7. je záporná (NE); odpověď na bod 8. ANO - na webových stránkách obce.

SONO, Čížkovice - Želechovice 48, 410 02 Lovosice

- oznámení o zveřejnění- oznámení o zveřejnění

Rozpočtová změna č. 8

- rozpočtová změna č. 8- rozpočtová změna č. 8

Rozpočet obce Martiněves na rok 2019

- rozpočet na rok 2019- rozpočet na rok 2019

Rozpočtová změna č. 7

- rozpočtová změna č. 7- rozpočtová změna č. 7

Rozpočtová změna č. 6

- rozpočtová změna č. 6- rozpočtová změna č. 6

Dražební jednání ve věci prodeje nemovitostí

- odročení termínu na 1.2.2019- odročení termínu na 1.2.2019

Rozpočtová změna č. 5

- rozpočtová změna č. 5- rozpočtová změna č. 5

Rozpočtová změna č. 4

- rozpočtová změna č. 4- rozpočtová změna č. 4

Žádost.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručena povinnému subjektu 25.6.2018.
Dotaz žadatele:
„ …….. žádám o zpřístupnění následujících informací: seznam právnických osob, která mají dluh vůči obci, jenž je po datu splatnosti alespoň 300 dnů.“
Odpověď:
Na základě Vaší žádosti evidované pod č.j. 644/2018/OÚ/DS ze dne 25.6.2018 o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám sdělujeme, že OBEC MARTINĚVES, IČ 00264024 neeviduje žádnou právnickou osobu, která by měla dluh vůči obci po datu splatnosti alespoň 300 dnů.

Rozpočtová změna č. 3

- rozpočtová změna č. 3- rozpočtová změna č. 3

Rozpočtová změna č. 2

- Rozpočtová změna č. 2- Rozpočtová změna č. 2

Rozpočtová změna č. 1

- Rozpočtová změna č. 1- Rozpočtová změna č. 1

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

- seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem- seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Rozpočet Mateřské školy Martiněves na rok 2018

- Rozpočet Mateřské školy Martiněves na rok 2018- Rozpočet Mateřské školy Martiněves na rok 2018

Střednědobý výhled Mateřské školy Martiněves na roky 2018 - 2020

- Střednědobý výhled Mateřské školy Martiněves na roky 2018 - 2020- Střednědobý výhled Mateřské školy Martiněves na roky 2018 - 2020

Rozpočet obce Martiněves na rok 2018

- Rozpočet obce Martiněves na rok 2018- Rozpočet obce Martiněves na rok 2018

Střednědobý výhled obce Martiněves na období 2018 - 2021

- Střednědobý výhled obce Martiněves na období 2018 - 2021- Střednědobý výhled obce Martiněves na období 2018 - 2021

Milan APELTAUER
Masarykova 1479
413 01 Roudnice nad Labem

tel. 739 032 784


!!!! ZÁKAZ !!!!

Upozorňujeme občany na ZÁKAZ kácení stromů v obecních lesich bez povolení Obecního úřadu v Martiněvsi.


Hřbitov v Charvatcích

Hřbitov v Charvatcích

Otevírací doba: 7.30 - 19.00 hod.


Obecní úřad Martiněves, copyright 2006-2018

Created by © 2009 - 2012 Chabera tvorba stránek
vysokozdvižné vozíky ALS-Euro s.r.o. Prestiz s.r.o.