Úřední deska

Dražební jednání ve věci prodeje nemovitostí

- odročení termínu na 1.2.2019- odročení termínu na 1.2.2019

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Martiněves

- výsledky voleb do zastupitelstva obce- výsledky voleb do zastupitelstva obce

Rozpočtová změna č. 5

- rozpočtová změna č. 5- rozpočtová změna č. 5

Rozpočtová změna č. 4

- rozpočtová změna č. 4- rozpočtová změna č. 4

Žádost.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručena povinnému subjektu 25.6.2018.
Dotaz žadatele:
„ …….. žádám o zpřístupnění následujících informací: seznam právnických osob, která mají dluh vůči obci, jenž je po datu splatnosti alespoň 300 dnů.“
Odpověď:
Na základě Vaší žádosti evidované pod č.j. 644/2018/OÚ/DS ze dne 25.6.2018 o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám sdělujeme, že OBEC MARTINĚVES, IČ 00264024 neeviduje žádnou právnickou osobu, která by měla dluh vůči obci po datu splatnosti alespoň 300 dnů.

Rozpočtová změna č. 3

- rozpočtová změna č. 3- rozpočtová změna č. 3

Rozpočtová změna č. 2

- Rozpočtová změna č. 2- Rozpočtová změna č. 2

Rozpočtová změna č. 1

- Rozpočtová změna č. 1- Rozpočtová změna č. 1

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

- seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem- seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Rozpočet Mateřské školy Martiněves na rok 2018

- Rozpočet Mateřské školy Martiněves na rok 2018- Rozpočet Mateřské školy Martiněves na rok 2018

Střednědobý výhled Mateřské školy Martiněves na roky 2018 - 2020

- Střednědobý výhled Mateřské školy Martiněves na roky 2018 - 2020- Střednědobý výhled Mateřské školy Martiněves na roky 2018 - 2020

Rozpočet obce Martiněves na rok 2018

- Rozpočet obce Martiněves na rok 2018- Rozpočet obce Martiněves na rok 2018

Střednědobý výhled obce Martiněves na období 2018 - 2021

- Střednědobý výhled obce Martiněves na období 2018 - 2021- Střednědobý výhled obce Martiněves na období 2018 - 2021

VÝVOZ FEKÁLIÍ

Vývoz fekálií proběhne v tyto dny: 15.3., 29.3., 12.4., 26.4.,10.5., poslední vývoz 24.5. 2018
Od 1.6.2018 se již fekálie NEVYVÁŽÍ !!!


Milan APELTAUER
Masarykova 1479
413 01 Roudnice nad Labem

tel. 739 032 784


!!!! ZÁKAZ !!!!

Upozorňujeme občany na ZÁKAZ kácení stromů v obecních lesich bez povolení Obecního úřadu v Martiněvsi.


Hřbitov v Charvatcích

Hřbitov v Charvatcích

Otevírací doba: 7.30 - 19.00 hod.


Obecní úřad Martiněves, copyright 2006-2018

Created by © 2009 - 2012 Chabera tvorba stránek
vysokozdvižné vozíky ALS-Euro s.r.o. Prestiz s.r.o.