Úřední deska

Státní pozemkový úřad pobočka Litoměřice - veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení řízení o komplex.pozem.úpr. v k.ú. CharvatceOznámení o zahájení řízení o komplex.pozem.úpr. v k.ú. Charvatce

Státní pozemkový úřad pobočka Litoměřice - veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení řízení o komplex.pozem.úpr. v k.ú. RadešínOznámení o zahájení řízení o komplex.pozem.úpr. v k.ú. Radešín

Finanční úřad pro Ústecký kraj

Veřejná vyhláškaVeřejná vyhláška

Rozpočtová změna č. 2

- Rozpočtová změna č. 2- Rozpočtová změna č. 2

Rozpočtová změna č. 1

- Rozpočtová změna č. 1- Rozpočtová změna č. 1

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

- seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem- seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Sdružení obcí pro nakládání s odpady

- Rozpočtové opatření č. 3/2017ze dne 15.12.2017- Rozpočtové opatření č. 3/2017ze dne 15.12.2017

Rozpočet Mateřské školy Martiněves na rok 2018

- Rozpočet Mateřské školy Martiněves na rok 2018- Rozpočet Mateřské školy Martiněves na rok 2018

Střednědobý výhled Mateřské školy Martiněves na roky 2018 - 2020

- Střednědobý výhled Mateřské školy Martiněves na roky 2018 - 2020- Střednědobý výhled Mateřské školy Martiněves na roky 2018 - 2020

Rozpočet obce Martiněves na rok 2018

- Rozpočet obce Martiněves na rok 2018- Rozpočet obce Martiněves na rok 2018

Střednědobý výhled obce Martiněves na období 2018 - 2021

- Střednědobý výhled obce Martiněves na období 2018 - 2021- Střednědobý výhled obce Martiněves na období 2018 - 2021

Sdružení obcí pro nakládání s odpady

- oznámení- oznámení

VÝVOZ FEKÁLIÍ

Vývoz fekálií proběhne v tyto dny: 15.3., 29.3., 12.4., 26.4.,10.5., poslední vývoz 24.5. 2018
Od 1.6.2018 se již fekálie NEVYVÁŽÍ !!!


Milan APELTAUER
Masarykova 1479
413 01 Roudnice nad Labem

tel. 739 032 784


!!!! ZÁKAZ !!!!

Upozorňujeme občany na ZÁKAZ kácení stromů v obecních lesich bez povolení Obecního úřadu v Martiněvsi.


Hřbitov v Charvatcích

Hřbitov v Charvatcích

Otevírací doba: 7.30 - 19.00 hod.


Obecní úřad Martiněves, copyright 2006-2018

Created by © 2009 - 2012 Chabera tvorba stránek
vysokozdvižné vozíky ALS-Euro s.r.o. Prestiz s.r.o.