Registr oznámení

Obec Martiněves
411 19 MŠENÉ - LÁZNĚ (okr. Litoměřice)Obecně:
  • Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy.
  • Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště žadatele.
  • Každému, kdo má zájem nahlížet do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, udělí evidenční orgán uživatelské jméno a přístupové heslo k registru.
  • Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno.

Znění zákona č. 159⁄2006 Sb. (portal.gov.cz )

Žádost o nahlédnutí ke stažení
MS Word - Stáhnout žádost MS Word
PDF - Stáhnout žádost PDFJak dále postupovat?
  • Vyplnit si žádost o nahlédnutí do registru
  • Osobně se dostavit do místa evidenčního orgánu
  • Předložit občanský průkaz, na jehož základě bude zájemcem předložená Žádost ověřena
  • V případě žádosti o nahlížení do registru elektronickou cestou, bude žadateli přiděleno uživatelské jméno a heslo
  • Po ověření žádosti, lze nahlížet do registru a to buď osobně nebo pomocí libovolného počítače připojeného k veřejné datové síti a to za pomocí přiděleného uživatelského jména a heslaObecní úřad Martiněves, copyright 2006-2018

Created by © 2009 - 2019 Chabera tvorba stránek