TJ Sokol 2007

Fotky z Mikuláše pořádného v Charvátcích

Obrázků: 1-5 z celkem: 18    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Výprava za Močidelským poustevníkem

06.08. 2007
Výprava za Močidelským poustevníkem

Dne 10.8.2007 Vás obec Martiněves a TJ Sokol Martiněves zve na večerní VÝPRAVU ZA MOČIDELSKÝM POUSTEVNÍKEM.
Dle prastarých legend se toho dne po západu slunce otevírají skály a vydávají své poklady. Podle pověstí jeden takový poklad hlídá i Močidelský poustevník, ten jej ale vydá jen tomu, kdo předtím prokáže svojí statečnost, projde zkouškami a dojde až k němu do jeho jeskyně...
Zveme Všechny děti i rodiče, aby tento den společně s námi oslavili v Martiněvsi pod skalou u nádrže. Málé děti můžou na výpravu společně s rodiči (přineste si s sebou baterky). Je připraveno posezení s opékáním buřtů, pro děti jsou připraveny hrátky před výpravou. Začátek v 18:00, na výpravu se vydáme ve 21:00.


Výprava za Močidelským poustevníkem

Výprava za Močidelským poustevníkem

27.08.2007 jsme se vydali hledat poklad, jež podle pověstí střeží Močidelský
poustevník. Celá akce začala již v 18:00. Děti se rozdělily do skupin ve
kterých pak vyryzily na výpravu za pokladem. Ještě před začítkem výpravy mohly
děti získat vyplněné truhličky do svého Glejtu statečnosti, pokud se účastnily
turnaje v dekomlatu. Cesta, na kterou se první odvážné děti vydaly v 21:00
vedla částečně po stezce Otakara Hostinského, později se z ní odpojovala a
zavedla děto hluboko do močidel a končila v dnes již zapomenuté močidelské
jeskyni. Na celé trase děti plnily na stanovištích pod dozorem hlídajících
dospělých mnoho úkolů a prokazovaly v nich svoji obratnost a statečnost -
trefovaly se do cílů, prolézaly tunelem, či se vydávaly samy po provázcích do
tmavého lesa. Děti však nešly ani potmě, ani samy. Na cestu měly baterky
(vlastní, či námi půjčené) a navíc i svítící náramky. Děti se mohly na výpravu
vydat spolu s rodiči, kteří si tak také mohli prohlédnout to, o čem by jim děti
jinak jen vyprávěly. Navíc některé úkoly plnily někteří rodiče spolu s dětmi a
zapojili se tak do dění výpravy. Když došly na konc cesty k jeskyni, vydaly se
po jednom do jejích hlubin a našly v ní hledaný poklad. Z toho jim poustevník
vyplatil takovou část, jež jim dle jejich statečnosti náležela. Za pomoc na
cestě a hlídání stanovišť patří náše poděkování :Aranovský Z., Beránková M. ml., Beránková M. st., Drbová R., Hrušová V., Jiříková L., Kupcová P., Marejková O., Polášková M., Richtr J., Richtr V, Richtrová Z., Richtr R. st., Stuchlá M., Šesták L.

Fotky z výpravy za Močidelským poustevníkem

Obrázků: 1-5 z celkem: 24    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Letní tábor Horní Vysoká

Letní tábor Horní Vysoká

Po roční odmlce Vás opět zveme na další z řady dětských táborů, tentokrát v oblasti Českého středohoří. Můžete se těšit na táborové hry, krásné prostředí, kamarády a vaše známé vedoucí. A co že bude námětem letošní celotáborové hry? Bude to VÝCHOD TEMNÉHO MĚSÍCE!

Výber fotek z tábora v Horní Vysoké

Následue výběr několika fotek z táborových akcí a soutěží, fotky z bitev, lesních výprav, aktivit v táboře, nástupů i noční výpravy. Komplet fotek je k dostání na CD u Zdeňky Richtrové, či Radka Richtra.

Obrázků: 1-8 z celkem: 38    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  
popis 1popis 2

Doslov k dětskému letnímu táboru

v chatové osadě zdravotník pořádaným TJ Sokolem Martiněves

24.7.2007 zhruba v 14:00 jsme se vrátili z tábora v Horní Vysoké, kde jsme strávili 8 dní. Bylo to 8 dní, jež byly úplně odlišné od všech dní, které prožíváme v běžném životě. 36 dětí, 6 praktikantů, 4 vedoucí a zdravotník tu žili pospolu jako jedna velké rodina v krásném chatkovém táboře. Učili a naučili jsme se žít pospolu, respektovat jeden druhého a myslím, že nakonec se z nás jedna velká rodina také stala. Čas nám spolu rychle utíkal, nejenže jsme poznávali nové okolí a jeho památky, ale pro děti byl připraven bohatý program – děti se staly hrdiny říše Elonii, kterou bylo potřeba zachránit. Musely se vydat do mnoha cizích zemí obývaných v mnohém odlišnými bytostmi – elfy, trpaslíky, lidmi s úplně jinou kulturou a dokonce i rasou inteligentních ještěrů. Tak jako byla jiná každá jejich výprava, jež se odehrávala v nádherném místním lese, byla jiná i země, do které putovaly. A nejen země, ale i lidé, jež ji obývali, a které jsme hráli my – vedoucí a praktikanti. Děti se tak seznámily se zvláštnostmi každé kultury, poznaly, že tak jako je odlišný každý jeden z nich, jsou odlišné i tyto národy - každý se řídil jiným kodexem hodnot, každý byl rozdílný od toho jejich. A přesto byly všechny správné, dobré a hodné následování – což také poznaly, když si musely zvolit jednu z několika cest k cíli jímž byla právě záchrana Elonie. Svou zdatnost a schopnost spolupráce prokázaly také v lesních bitvách, kde se především starší děti naučily vést spolupráci ve vhodných skupinách a pomáhat těm mladším. Vrcholem tábora pak byla noční výprava do říše draků, jež vedla přes údolí vzpomínek - děti si připomněly čím po celý tábor prošly a dračí vládce, Sluneční drak jim pak slíbil svoji pomoc, vložil do nich svoji důvěru a zároveň je poprosil, aby tak jako se chovaly na táboře – tak jako zachraňovaly Elonii – s dobrým úmyslem a rozvahou, s přáteli, a tak nejlépe jak umí, žily i dále mimo těchto několik výjimečných dní v roce. Za průběh tábora a za to jaký byl musím poděkovat všem vedoucím i praktikantům, především však své matce, Zdeňce Richtrové, bez které by tábor vůbec nemohl vzniknout. Z vedoucích v první řadě děkuji paní Blance Burešové a Milence Nové, dvěma úžasným stálicím tábora, jež se nám postaraly o ty nejmenší. Dále pak děkuji Jardovi Královi a Pavlíně Videcké, jež vedli oddíly starších dětí a Přemyslu Gubanimu, zdravotníkovi tábora a organizátorovi mnoha táborových aktivit. Z praktikantů, ze kterých vznikl výborný kolektiv, jmenovitě děkuji Kristýně Kubů, Zuzaně Trnkové, Štěpánce Stehlíkové, Josefu Richtrovi, Ladislavu Šestákovi a Janu Tomanovi, předčili jste má veškerá očekávání, a tímto Vám ještě jednou všem děkuji. Stejně jako děkuji i dětem, které byly po celý tábor bez výjimky skvělé. Můj velký dík patří také veškerým sponzorům, jimiž byli: obec Mšené-lázně, Adivit Bohemia s.r.o., obec Martiněves, Jaroslav Král st.-Sběrné surovivy Roudnice nad Labem, Feromont Martiněves s.r.o.

Radek Richtr

V martiněvsi se cvičí...

Ten kdo chce být fit a udržet si dobrou formu, by si měl přijít zacvičit do TJ
Sokola Martiněves. Cvičí se tu již od června 2006 každé úterý a čtvrtek od
18:00 do 19:00 v místní sokolovně.
Cvičení je zaměřeno na klasický aerobic a stepaerobic zakončený protažením
celého řela. Cvičení není omezeno věkem ani pohlavím, i když je pravdou, že
doposud se zúčastňovaly pouze ženy z okolních obcí. Pokud se rozhodnete přijít,
čeká vás dobrý kolektiv, spousta legrace a hlavně - uděláte něco pro své
zdravía postavu.

fotky z akce "Předvánoční tvoření"

Obrázků: 1-8 z celkem: 26    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

ukázky tvorby pí Richtrové

Obrázků: 1-8 z celkem: 27    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  
Obecní úřad Martiněves, copyright 2006-2018

Created by © 2009 - 2019 Chabera tvorba stránek