Hasičský dětský den - 27. 5. 2017 - 1 (9)
martineves.cz